Home

Ilość odsłon: 3945   Data publikacji:  2005-03-10

Hajnówka 10-03-2005

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

       Burmistrz Miasta Hajnówki działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 11 marca do 4 kwietnia 2005 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

-        ul. Boczna działka oznaczona numerem geod. 779/1,

-        ul. Jutrzenki działka oznaczona numerem geod. 3164,

-        ul. Lipowa działka oznaczona numerem geod. 968/1,

-        ul. Lipowa działka oznaczona numerem geod. 968/3,

                Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Hajnówka pokój nr 223 tel. 682 64 48, 682 64 47.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444