Home

Ilość odsłon: 4088   Data publikacji:  2004-12-27

    
Hajnówka 2004.12.27

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta Hajnówki działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 28 grudnia do 18 styczna 2005 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Hajnówka
pokój nr 223 tel. 682 64 48, 682 64 47.

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444