Home

Ilość odsłon: 4120   Data publikacji:  2004-09-15

Hajnówka, 2004-09-15

BI. 7331/63/04

Informacja o zamieszczeniu danych w publicznie dostępnym wykazie

Zgodnie z art. 31 i 32 ust. 1 (ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych do wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji stacji magazynowania i rozprowadzania gazu, składającej się z:
- fundamentu pod zbiornik,
- wylewki betonowej pod parownice,
- zbiornika na gaz (mieszanka Argomix 4 do spawania) o poj. ok. 4000 tys. kg,
- budowie instalacji rozprowadzającej,
w ramach działki położonej w Hajnówce, przy ul. Targowej nr 76, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów – 219/29.

W terminie do 7 października 2004 r. zainteresowani w tej sprawie mogą składać uwagi i wnioski w sekretariacie Urzędu Miasta w Hajnówce, pokój nr 56 (II piętro).

- a / a -

Burmistrz Miasta Hajnówka
 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444