Home

Ilość odsłon: 4355   Data publikacji:  2004-07-20

Hajnówka, 2004-07-20

BI 7331/11/04

Informacja o zamieszczeniu danych w publicznie dostępnym wykazie

Zgodnie z art. 31 i 32 ust. 1 (ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych o wydanej dnia 20 lipca 2004 r. przez Burmistrza Miasta Hajnówka decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: stacji bazowej PLUS GSM w Hajnówce, przy ul. Białostockiej, w ramach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 1/68. W skład planowanego przedsięwzięcia będą wchodzić następujące podstawowe elementy składowe:
- stalowa wieża antenowa o wysokości 50,5 m, przeznaczona do zamontowania anten nadawczo odbiorczych
- kontener
- anteny sektorowe umieszczone na maszcie
- anteny radiolinii umieszczone na maszcie,
- instalacja antenowa
- ogrodzenie stacji bazowej.

W terminie do 10 sierpnia 2004 r. zainteresowani w tej sprawie mogą zapoznać się z w/w decyzją .

Burmistrz Miasta Hajnówka

- a / a -

        

Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444