Home

 

Hajnówka 22.09.2003 r.

Burmistrz Miasta Hajnówki działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 23 września do 15 października 2003 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bądź oddania w wieczyste użytkowanie.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Hajnówka pokój nr 51
tel. 682 64 48, 682 64 47.

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444