Home

Ilość odsłon: 3145   Data publikacji:  2007-06-11


BURMISTRZ MIASTA HAJNÓWKA

WYBORY RAD OSIEDLI
ZAWIADOMIENIE

    Na podstawie § 21 Statutu Osiedla Placówka stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/23/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie  nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Hajnówka /Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 76, poz. 621 z dnia 3 kwietnia 2007 r/ zwołuję   

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW Osiedla Placówka obejmującego mieszkańców ulic :

Poprzeczna , Krańcowa , Podmiejska , os. Fabryka Chemiczna , Filipczuka , Sołoniewicz , Dziewiatowskiego , Mostowa , Białostocka , Sportowa , Zajęcza , Różana , Rumiankowa , Tulipanowa  ,  Odległa  , Wilcza , Wiewiorcza ,  Jelenia , Letnia , Wiosenna ,  Pogodna , Jutrzenki , Rysia ,  Niedźwiedzia ,  Daniela ,  Sarnia , Łosia ,  Kniewskiego ,  Hibnera ,  Krasickiego ,  Rutkowskiego ,  Fornalskiej , Findera ,  Fabryczna ,  Szymanowskiego ,  Nadbrzeżna ,  Chopina ,  Moniuszki  Wróblewskiego  , Miłkowskiego  11 -43 ,  10 -43 , Wieniawskiego , Ogińskiego , Strzelecka

    Zebranie odbędzie się w Zespole Szkół Nr 2 w Hajnówce przy ul. Wróblewskiego  w dniu 21 czerwca 2007 r. o godz. 17.00  , drugi termin dnia 21 czerwca 2007 r. o godz. 17.15. Prawomocność zebrania wymaga udziału co najmniej 1/10 stałych mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania . Zebranie zwołane w drugim terminie będzie prawomocne bez względu na liczbę mieszkańców i może odbyć się w tym samym dniu , który został ustalony dla odbycia zebrania w pierwszym terminie .

Proponowany porządek obrad

 1. Wybór przewodniczącego obrad .

 2. Wybór komisji skrutacyjnej.

 3. Wybory członków Rady Osiedla w liczbie 15 .

 4. Propozycje zmiany nazw niektórych ulic w osiedlu Placówka.

 5. Wolne wnioski , zapytania .

WYBORY RAD OSIEDLI
ZAWIADOMIENIE

   Na podstawie § 21 Statutu Osiedla Centrum stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały Nr IV/23/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie  nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Hajnówka  / Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 76, poz. 621 z dnia 3 kwietnia 2007 r/ zwołuję   

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW Osiedla Centrum  obejmującego mieszkańców ulic :

Ks. Ignacego Wierobieja, Boczna, 3 Maja 21-59, 2- 46, Aleksego Zina, Parkowa, Stefana Batorego 2- 20, 1- 15, Zaułek Targowy, Kosidłów, Władysława Jagiełły, Ks. Piotra Ściegiennego, Dr Tadeusza Rakowieckiego , Piaski , Osiedle Millenium

    Zebranie odbędzie się w sali Nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka w dniu 22 czerwca 2007 r. o godz. 17.00  , drugi termin dnia 22 czerwca  2007 r. o godz. 17.15. Prawomocność zebrania wymaga udziału co najmniej 1/10 stałych mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania . Zebranie zwołane w drugim terminie będzie prawomocne bez względu na liczbę mieszkańców i może odbyć się w tym samym dniu , który został ustalony dla odbycia zebrania w pierwszym terminie .

Proponowany porządek obrad

 1. Wybór przewodniczącego obrad .

 2. Wybór komisji skrutacyjnej.

 3. Wybory członków Rady Osiedla  w liczbie 15 .

 4. Wolne wnioski , zapytania .

WYBORY RAD OSIEDLI
ZAWIADOMIENIE

   Na podstawie § 21 Statutu Osiedla Podlasie stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/23/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie  nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Hajnówka  / Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 76, poz. 621 z dnia 3 kwietnia 2007 r/ zwołuję   

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW Osiedla Podlasie obejmującego mieszkańców ulic :

Słomiana, Lipowa 97- 209, 82- 188, Studzienna, Podlasie, Spadowa, Spiralna, Kołowa, Sokola, Żabia, Bociania, Kacza, Gęsia, Czajki, Wilgi, Krucza, Pawia, Bażantowa, Gołębia, Łabędzia, Jaskółcza, Żurawia, Sowia, Jastrzębia, Słowicza, Skowronka, Kukułki, Stanisława Miłkowskiego 2- 4

    Zebranie odbędzie się w Stołówce Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Lipowej 190 w dniu 25 czerwca 2007 r. o godz. 17.00  , drugi termin dnia 25 czerwca 2007 r. o godz. 17.15. Prawomocność zebrania wymaga udziału co najmniej 1/10 stałych mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania . Zebranie zwołane w drugim terminie będzie prawomocne bez względu na liczbę mieszkańców i może odbyć się w tym samym dniu , który został ustalony dla odbycia zebrania w pierwszym terminie .

Proponowany porządek obrad

 1. Wybór przewodniczącego obrad .

 2. Wybór komisji skrutacyjnej.

 3. Wybory członków Rady Osiedla  w liczbie 15 .

 4. Wolne wnioski , zapytania .

WYBORY RAD OSIEDLI
ZAWIADOMIENIE

   Na podstawie § 21 Statutu Osiedla Paszki stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały Nr IV/23/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie  nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Hajnówka  / Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 76, poz. 621 z dnia 3 kwietnia 2007 r/ zwołuję   

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW Osiedla Paszki obejmującego mieszkańców ulic :

Wiatrakowa, Dolna, Urodzajna, Pszeniczna, Poddolna, Poziomkowa, Malinowa, Prosta, Elektryczna, Warzywna, Kwiatowa, Owocowa, Sadowa, Kłosowa, Zbożowa, Krótka, Metalowa, Marmurowa, Bajeczna, Graniczna, Długa , Siewna , Okopowa, Południowa , Bielska , Kamienna ,Granitowa, Miedziana, Stalowa, Złota, Nowa, Niecała, Żwirowa, Bagienna, Wąska, Botaniczna, Polna, Targowa 22- 104, 21- 121, Górna 2A- 2D, 1- 15G

   Zebranie odbędzie się w Hajnowskim Domu Kultury  w dniu 26 czerwca  2007 r. o godz. 17.00  , drugi termin dnia 26 czerwca  2007 r. o godz. 17.15. Prawomocność zebrania wymaga udziału co najmniej 1/10 stałych mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania . Zebranie zwołane w drugim terminie będzie prawomocne bez względu na liczbę mieszkańców i może odbyć się w tym samym dniu , który został ustalony dla odbycia zebrania w pierwszym terminie .

Proponowany porządek obrad

 1. Wybór przewodniczącego obrad .

 2. Wybór komisji skrutacyjnej.

 3. Wybory członków Rady Osiedla w liczbie 15 .

 4. Wolne wnioski , zapytania .

WYBORY RAD OSIEDLI
ZAWIADOMIENIE

   Na podstawie § 21 Statutu Osiedla Międzytory stanowiącego załącznik nr 8 do uchwały Nr IV/23/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie  nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Hajnówka  / Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 76, poz. 621 z dnia 3 kwietnia 2007 r/ zwołuję   

ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW Osiedla Międzytory obejmującego mieszkańców ulic :

Warszawska 22- 106, 19- 63, Marszałka Józefa Piłsudskiego 56- 92, 59- 91, Wincentego Kołodzieja, Kolejowa, Łąkowa, Łagodna, Ciasna, Wiejska, Stanisława Duboisa, Bohaterów Warszawy, Wojska Polskiego,  Dr Kazimierza Ptaszyńskiego, Bohaterów Westerplatte, Tadeusza Kościuszki, Międzytory, Słoneczna, Cicha, Miła, Wesoła, Bliska, Księżycowa, Juliana Tuwima, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Jana Kochanowskiego, Klimek, Jana Werpachowskiego , Skośna

    Zebranie odbędzie się w  Powiatowym Ośrodku Wsparcia przy ul. Ptaszyńskiego w dniu 27 czerwca 2007 r. o godz. 17.00  , drugi termin dnia 27 czerwca 2007 r. o godz. 17.15. Prawomocność zebrania wymaga udziału co najmniej 1/10 stałych mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania . Zebranie zwołane w drugim terminie będzie prawomocne bez względu na liczbę mieszkańców i może odbyć się w tym samym dniu , który został ustalony dla odbycia zebrania w pierwszym terminie .

Proponowany porządek obrad

 1. Wybór przewodniczącego obrad .

 2. Wybór komisji skrutacyjnej.

 3. Wybory członków Rady Osiedla  w liczbie 15 .

 4. Wolne wnioski , zapytania .

Burmistrz Miasta ANATOL OCHRYCIUK


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444