Home

                                                               Gazeta Hajnowska                                               Wyślij wiadomość    Wpisz się do księgi gości

 
Króliczki  hasają  po Hajnówce
LUTY  2003

       W pierwszej dekadzie lutego odbyły się w Hajnówce igrzyska polegające na ściganiu króliczków, skutecznie nagłośnione przez regionalne media.

Króliczki nosiły egzotyczne imiona: Tajny przetarg, Kapitał francuski, Kapitał niemiecki, Hajnowscy sprzedawcy na bruku – przerażone pohukiwaniem nagonki prysnęły w różne strony i tyle je widziano. Nikt nie zwrócił uwagi na trzy inne króliczki, drżące i skulone pod krzaczkiem o imionach znacznie mniej efektownych: Zaległe dodatki mieszkaniowe, Koszty przegranego procesu, Roszczenia wynikłe z poniesionych strat.

Zniechęceni ścigacze udali się do burmistrza i oświadczyli: Panie burmistrzu, wybraliśmy Pana, więc nich Pan wyłapie te króliczki i odeśle ciupasem do Warszawy.

Burmistrz, acz niechętnie, przystał na żądania wyborców i króliczki do Warszawy odesłał.

***

                W poprzednim numerze „GH” informowałem o przetargu, na którym została sprzedana nieruchomość położona przy skrzyżowaniu ulic Batorego i 11 Listopada. Chęć kupna wyraził jeden oferent i przetarg wygrał. Jedyną osobą niezainteresowaną, a obecną w czasie przetargu był dziennikarz „GH”, T.T., czyli ja – skąd wobec tego tłumy protestujących i żądających unieważnienia przetargu, w dodatku poniewczasie?

                W odpowiedzi na pismo burmistrza o unieważnieniu przetargu do Urzędu Miasta wpłynęło pismo Jana Przeździeckiego, reprezentującego inwestorów. 

            Szanowny panie Burmistrzu

                W związku z Pańskim pismem z dnia 03. 02. 2003 unieważniającym przetarg, który odbył się dnia 14. 01. 2003 pragnę zająć stanowisko w tej sprawie. (...)

                (...) Z Pańskiego pisma wynika, iż powodem takiej decyzji były protesty lokalnych handlowców, przedstawicieli PSS Społem oraz lokalnej mleczarni.

                Pragnę poinformować, że planowana przeze mnie inwestycja jest zgodna z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Posiadam prawomocną decyzję WZiZT na realizację moich zamierzeń.

                Nie mam w planach budowy obiektu handlowego wielkopowierzchniowego, co jest jednym z zarzutów. Powierzchnia sprzedaży jest mniejsza niż 2000 m2.

                Obiekt, który zamierzam wybudować poza częścią samoobsługową posiadać będzie galerię usługową przeznaczoną na wynajem wyłącznie dla lokalnych usługodawców.

                Docelowe zatrudnienie w obiekcie sięgnąć powinno ok. 100 osób co niewątpliwie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom miasta.

                Spodziewam się, że dostawcami towarów będą lokalni producenci wyrobów spożywczych i przemysłowych. Chcę podkreślić, że po przeprowadzonej dzisiaj rozmowie z Prezes Mleczarni Panią Pawluczuk, stanowisko Pani Prezes nie jest już wrogie moim zamierzeniom.

                Niezadowolenie PSS Społem jest dla mnie zrozumiałe, ponieważ stanowić będę konkurencję. Jednak fakt konkurencji wpłynie na poziom cen wielu towarów w Hajnówce, co z pewnością jest na korzyść mieszkańców miasta.

                Reasumując zwracam się z uprzejmą prośbą o cofnięcie decyzji unieważniającej przetarg z 14. 01. 2003.

                W ten sposób chcę uniknąć dochodzenia swoich roszczeń drogą sądową, co jedynie obciążyłoby kosztowo budżet miasta Hajnówki. Każdy dzień zwłoki stanowi dla mnie stratę, która rodzi dodatkowe roszczenia odszkodowawcze.

                Jednak zachowanie dobrych stosunków z Urzędem Miasta Hajnówka oraz lokalną społecznością jest dla mnie priorytetem, w związku z faktem, iż 10 lat byłem właścicielem sklepu w tym mieście, moja żona pochodzi z Hajnówki i właśnie tu zamierzam mieszkać i prowadzić działalność handlową.

                Dlatego, o ile są takie oczekiwania, jestem gotowy spotkać się z przedstawicielami Urzędu Miasta oraz wszystkimi zainteresowanymi w celu udzielenia wyjaśnień co do moich zamiarów inwestycyjnych.

                         Z poważaniem

                                                Jan Przeździecki

W międzyczasie protestujący nazwali się Stowarzyszeniem Kupców i Przedsiębiorców Powiatu Hajnowskiego i zażyczyli spotkania z przedstawicielem inwestora – termin tego spotkania został ustalony na dzień 12 lutego, godz. 18.00 w sali Nr 12 UM.

Na spotkaniu inwestora reprezentowali: Jan Przeździecki i Bartosz Kazimierczuk, nie stawił się natomiast nikt z grupy protestującej i zabiegającej o spotkanie, wobec czego pytania zadawali burmistrz Anatol Ochryciuk, sekretarz Mirosław Awksentiuk i dziennikarze lokalnej prasy.

(Obszerna relacja ze spotkania w następnym numerze „GH” – tu wspomnę jedynie, że inwestor zadeklarował wykonanie na rzecz miasta prac o wartości ok. 200 tys. zł.).

Następnego dnia po spotkaniu do burmistrza wpłynęły dwa pisma od Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Powiatu Hajnowskiego: w jednym z nich Stowarzyszenie zwraca się o podjęcie działań w sprawie ustalenia polityki lokalizacyjnej wobec wielkoprzestrzeniowych obiektów handlowych, w drugim prosi o przedstawienie informacji dotyczących przetargu na wiadomą nieruchomość.

Zanim SKiPPH otrzyma odpowiedź od burmistrza informuję, że przepisy w tej sprawie są jasno określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. „O zagospodarowaniu przestrzennym” (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, z późniejszymi zmianami): W granicach miast o liczbie mieszkańców powyżej 20 tys. można budować pawilony handlowe o powierzchni sprzedażnej do 2000 m2.

Ogólne zasady ogłaszania i odbywania przetargów powinny być, zwłaszcza kupcom i przedsiębiorcom, doskonale znane, natomiast w konkretnym przypadku burmistrz mógł unieważnić przetarg, gdyby w terminie 7 dni od jego odbycia  jeden z uczestników przetargu zgłosił skargę na sposób jego przeprowadzenia i okazałaby się ona zasadna.

W obecnej sytuacji decyzja należy do kompetencji sądu, a nie ma żadnych przesłanek wskazujących na możliwość unieważnienia przetargu.

(T. T.)

   


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444