Home

  
Zespół Szkół w Hajnówce ul. Nowowarszawska 20

IZBA REGIONALNA

Głównym zadaniem edukacji regionalnej w naszej szkole jest poznanie swego regionu, jego dziejów oraz ochrona własnego dziedzictwa kulturowego. Aby lepiej i dokładniej wyposażyć uczniów w odpowiednią wiedzę oraz przygotować ich do identyfikacji z wartościami tkwiącymi w regionie, Pani Grażyna Pawluczuk opracowała „Program edukacji regionalnej dla klas I – III szkoły podstawowej”. Kolejnym krokiem zmierzającym do lepszego poznania historii regionu, było zorganizowanie izby regionalnej, która powstała dzięki gorliwej pomocy uczniów i rodziców naszej szkoły. W listopadzie bieżącego roku Pani Pawluczuk zorganizowała, wspólnie z nauczycielką języka białoruskiego Panią Ludmiłą Grigoruk, wystawę rękodzieła ludowego „Złote ręce naszych rodziców i dziadków”. W zebraniu eksponatów pomagali uczniowie i rodzice. Udało się. Wystawa wygląda dość okazale, co można zobaczyć poniżej. Środki na organizację tego przedsięwzięcia otrzymaliśmy w formie dotacji Stowarzyszenia Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Białoruś.

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444