Home

  
Czysty las

70 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Hajnówce, sprzątało 14 kwietnia okolice stadionu leśnego i uroczyska Harcerska Górka. Sprzątanie Puszczy Białowieskiej, zaśmiecanej przez hajnowian, już po raz piąty, zorganizowała Taisa Petruk, opiekunka szkolnego samorządu „piątki”. O worki na śmieci, rękawiczki ochronne oraz wywiezienie odpadów, zadbało Nadleśnictwo Hajnówka.

- Ci, co sprzątają, na pewno nie będą brudzić – mówi Kamil Jakubowski z Va. - Śmieci są niebezpieczne dla zwierząt. Na ziemi jest dużo szkła, jacyś niegrzeczni ludzie pobili butelki. Przecież to takie bezmyślne, bo skaleczyć się może każdy.

- Nie myślałam, że znajdziemy nawet saneczki. Cóż, zima się skończyła, a komuś nie chciało się ich zabierać do domu – dodaje Emilia Stanopiedis z klVa.

W akcji sprzątania wzięli udział uczniowie klasy IV b, Va, VIa, z wychowawczyniami – Taisą Petruk, Anną Budzyńską i Anną Charkiewicz. - Współpracuję z Nadleśnictwem od czasu, gdy objęłam opiekę nad samorządem, czyli od 2000 r – powiedziała Taisa Petruk. – Praca fizyczna jest potrzebna, bo uczy poszanowania tego co się zrobiło, a wychowanie przez pracę jeszcze nikomu nie zaszkodziło.

            Dzięki uczniom hajnowskiej „piątki” z terenu puszczy, zginęła cała przyczepa śmieci. W ubiegłym tygodniu, w innym miejscu lasu, równie pokaźną ilość nieczystości, wyzbierała młodzież za szkoły nr 3. - Jeśli widzimy, że teren jest zaśmiecony, to prosimy zaprzyjaźnione szkoły. Dzieje się to szczególnie w okresie jesieni i wiosny, ale częściej, niż wynika z ogólnopolskich akcji sprzątania – mówi Jerzy Ługowoj, nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka. - Młodzieży rewanżujemy się zorganizowaniem ogniska z pieczeniem kiełbasek, a kiedy sprzątających jest bardzo wielu, wówczas w nagrodę, mogą skorzystać z przejazdu kolejką wąskotorową.

 Krystyna Kościewicz

Na zdjęciach: Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Hajnówce, podczas sprzątania Puszczy Białowieskiej.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444