Home

 
1 wrzesień - rozpoczęcie roku szkolnego 2003

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce, jak miliony pozostałych młodych Polaków, rozpoczęli nowy rok szkolny.
Jednak dla „Piątki”, będzie to rok szczególny, ostatni w tym budynku. Od przyszłego września, szkoła zostanie przeniesiona do Gimnazjum nr 1. Już teraz, w jednej z sal na parterze, mieści się świetlica Szkoły Podstawowej nr 5.

W roku szkolnym 2003/04, do „Piątki”, będzie uczęszczać 498 uczniów (w klasach I-III - 253, a IV-VI – 245). Pierwszaków jest 81. Pracę dydaktyczno-wychowawczą, poprowadzi 37 nauczycieli, w tym siedmiu nowych.

- Jesteście bardzo ważnym rocznikiem 1996, ponieważ najprawdopodobniej będziecie ostatnimi uczniami klas pierwszych, które rozpoczynają zajęcia w tym budynku szkolnym. – powiedział dyrektor Andrzej Downarowicz, zwracając się do 81 pierwszaków. - Kiedyś, gdy byłem w waszym wieku, uczyłem się w nowej, pięknej „Jedynce”. Nie wiem dlaczego, jednak zazdrościłem dzieciom ze szkoły nr 5, miłej, sympatycznej atmosfery, jaka tutaj panowała. Chociaż, szkółka była niewielka.

Krystyna Kościewicz


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444