Home

                                                          Szkoła Podstawowa nr 2                                      Wyślij wiadomość    Wpisz się do księgi gości

  
„Życie człowieka pomalowane jest na kolor jego wyobraźni...”
                                         Marek Aureliusz

DZIEŃ LUDZI Z PASJĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W HAJNÓWCE

Współczesna szkoła jest placówką, która powinna zadbać nie tylko o przekazanie wiedzy, ale również o rozwój osobowości dziecka, służyć nie tylko zdobywaniu doświadczeń intelektualnych, ale także dać sposobność rozwijania wrażliwości i zainteresowań. Od szkoły oczekuje  się, aby jej uczniowie od najmłodszych lat mieli szansę na rozwój twórczej aktywności, na realizację swoich potrzeb, żeby czuli się dowartościowani bez względu na wiek i poziom intelektualny. Spełnienie tych oczekiwań jest możliwe nie tylko poprzez stosowanie aktywizujących metod nauczania czy oryginalnych form pracy w toku zajęć lekcyjnych, ale także dzięki rozwijaniu zainteresowań, rozbudzaniu pasji i aspiracji przy uwzględnieniu indywidualnych możliwości wychowanków oraz ich potrzeb. Rozwijanie i wspieranie pasji daje możliwość odnoszenia przez uczniów sukcesów – co pozytywnie wpływa na ich samoocenę, pozwala twórczo uczestniczyć w życiu, być osobą postrzeganą i cenioną; umożliwia działanie z własnej inicjatywy, uczy samodzielności, zwiększa poczucie własnej wartości i indywidualności – co rzutuje na powodzenie w przyszłym, dorosłym już, życiu zawodowym i prywatnym. Zazwyczaj wymienione cele realizowane są poprzez hobby, udział dzieci w szkolnych kołach zainteresowań, uczestnictwo w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych czy pozaszkolnych.

        Realizacji tego zadania miała również służyć impreza zorganizowana w Szkole Podstawowej nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce, przeprowadzona 15 marca 2003 r. pod hasłem „DZIEŃ PASJONATA”. Przyświecały jej następujące cele:

  • integracja uczniów, rodziców i nauczycieli poprzez współorganizację i współudział we wspólnym przedsięwzięciu,

  • propagowanie istniejących w szkole kół zainteresowań, prezentacja ich dorobku oraz działalności,

  • prezentacja pasji, kolekcji, zainteresowań, zbiorów, twórczości, umiejętności, talentów uczniów, rodziców, nauczycieli,

  • popularyzacja ciekawych, atrakcyjnych i pożytecznych form spędzania czasu wolnego,

  • uczynienie ze szkoły miejsca sukcesu każdego dziecka, miejsca radości z jego dokonań i osiągnięć;

Tego dnia po raz pierwszy uczniowie, rodzice oraz nauczyciele mieli możliwość publicznej prezentacji swoich pasji i talentów, a szkolne koła zainteresowań – swojego dorobku. Wspólne działanie pozwoliło nam na ukazanie, że pasja łączy i jednoczy wszystkich.

        W sali gimnastycznej każda klasa przygotowała swoją ekspozycję, prezentującą hobby, kolekcje, dzieła uczniów i ich rodziców. Mogliśmy oglądać zbiory muszli, porcelanowych i glinianych figurek, pocztówek, kapsli. Wzrok przykuwały kolorowe kalendarze i karty telefoniczne, ciekawe w formie kamienie, lalki, maskotki, znaczki pocztowe, flakoniki, plakietki. Nie zabrakło także przepięknych dzieł hafciarskich i szydełkowych autorstwa pań: Liji Grosz, Julity Berent i Anny Hempel-Łapińskiej. Dyrektor szkoły – pan Zbigniew Budzyński – zaprezentował swoją twórczość plastyczną, z żywym zainteresowaniem oglądaną przez uczniów, rodziców i nauczycieli.

Wielkim powodzeniem cieszył się także stół wielkanocny, przygotowany przez panie: Barbarę Sosnowską i Walentynę Tichoniuk, na którym oko cieszyła smakowita baba wielkanocna. Każda ekspozycja miała swój niepowtarzalny urok i klimat, ale wszystkie łączyło jedno – pasja.

        Istniejące w szkole koła zainteresowań miały okazję pokazać swój dorobek i działalność. Członkowie koła elektroniczno – krótkofalarskiego (opiekun: pan Jan Wasiluk) demonstrowali sposób prowadzenia łączności przy użyciu samodzielnie przestrojonych radiostacji.

Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem omawiali funkcjonowanie różnych elementów i podzespołów elektronicznych, demonstrowali działanie samodzielnie wykonanego zasilacza.

Pani Małgorzata Downarowicz prezentowała działalność szkolnego koła LOP – wszyscy zainteresowani goście mogli obejrzeć wykonane przez uczniów zielniki oraz albumy o zwierzętach i roślinach Puszczy Białowieskiej, porozmawiać z młodymi hodowcami zwierząt (ptaków, chomików, myszek, królików) na temat warunków hodowli, sposobów pielęgnacji i karmienia, przejrzeć literaturę fachową, a nawet pogłaskać, dotknąć i potrzymać wybrane zwierzątko.

Członkowie szkolnego koła muzycznego (opiekun: Jan Wasiluk) wystąpili ze swym najnowszym repertuarem. Dzieci śpiewały utwory jedno- i dwugłosowe z profesjonalnymi i samodzielnie nagranymi podkładami muzycznymi.

        W końcu wszyscy uczestnicy imprezy doczekali się niespodzianki – występu zespołu o tajemniczo brzmiącej nazwie „Ich czterech”, w którego skład wchodzili: pan dyrektor Zbigniew Budzyński (gitara, śpiew), nauczyciel wychowania fizycznego – pan Andrzej Lipczyński (gitara, śpiew), nauczyciel – katecheta – pan Marek Maciuka (organy elektryczne, śpiew) oraz nauczyciel sztuki – pan Jan Wasiluk (śpiew). Głośnym echem w całej szkole odbijały się dźwięki śpiewanych przez wspaniały quartet męski shant (pieśni marynarskich) oraz owacji słuchaczy.

Po występie „Ich czterech” każdy chętny uczeń miał możliwość zaprezentowania swojego talentu wokalno – muzycznego. Okazało się, że odważnych nie brakuje! Maja Birycka, uczennica kl. 4 d, wystąpiła w oryginalnym stroju ludowym, tańcząc krakowiaka. Zachęciła także wszystkich widzów do wzięcia udziału w zajęciach zespołu pieśni i tańca ludowego, prowadzonego w HDK. Dziewczynki z klasy 4 c (Emila Jabłońska, Agata Balcerek, Agnieszka Giermanowicz, Julita Komar, Natalia Paszko i Iwona Nos ) zaprezentowały ułożony przez siebie układ taneczny do piosenki „Na językach”, a Ewa Aniołkowska z klasy 4 d ekspresyjnie  zatańczyła w rytm piosenki Sarah O’ Connor „That’s the way I am”.  Chłopcy z klasy 5 d (Paweł Sawczuk i Krzysztof Grabiak) wykonali napisaną przez siebie do własnej melodii piosenkę „Dwójeczka – to jest to!”, a Diana Owerczuk (klasa 6 b) i Agnieszka Tyszko (klasa 6 d) zaśpiewały w duecie „Liryk na jesień”.  Występy wszystkich pasjonatów muzyki i tańca zostały nagrodzone gromkimi brawami widzów.

        Każdy miłośnik teatru i języka niemieckiego miał okazję obejrzeć przygotowaną przez panią Annę Rabecką  i uczniów klasy 4 a inscenizację „Czerwonego Kapturka”, a pasjonaci sportu brali udział w rozgrywkach tenisa stołowego, rzutów osobistych do kosza oraz odbić piłki nożnej pod kierunkiem i opieką państwa Lucyny i Romualda Waszkiewiczów oraz pana Andrzeja Lipczyńskiego. Zwycięzcy  turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy.

        Tego typu działania umożliwiły dzieciom zaprezentowanie ich umiejętności, możliwości i talentów oraz pomogły przełamać rosnącą z wiekiem niechęć do publicznych wystąpień.

        Aby pobudzać, wyzwalać, rozwijać twórczą aktywność dziecka, należy stwarzać takie sytuacje, które pozwolą mu podejmować i kontynuować działania z własnej chęci, świadomie poszukiwać , odkrywać, realizować. Posłużyły temu przygotowane na ten wyjątkowy dzień przez wychowawców poszczególnych klas zajęcia oraz spotkania z ciekawymi ludźmi – ludźmi „żyjącymi z pasją”.

       Uczniowie klasy 1 a integracyjnej (wych. p. Helena Wasyluk i Ewa Jabłońska) wybrali się na wycieczkę do miejsc pracy rodziców uczniów: sklepu wielobranżowego (właścicielka: pani Maria Pietruczuk), gdzie dzieci miały okazję poznać pracę ekspedientki, wykorzystać w praktyce znajomość jednostek masy oraz do zakładu fryzjerskiego pani Tamary Milewskiej, gdzie poznały tajniki pracy fryzjerki, narzędzia, jakimi się posługuje oraz uczestniczyły w pokazie strzyżenia.

        Uczniowie klasy 2 a integracyjnej (wych. p. Irena Martyniuk i Wiesława Bugaj) gościli rzeźbiarza ludowego – pana Jana Smoktunowicza, który przekazał dzieciom ciekawe informacje na temat swojej pasji, zaprezentował narzędzia służące do rzeźbienia, a także rzeźbił wspólnie z uczniami, posługując się dłutkami różnej formy. Na zakończenie sprezentował dzieciom ciekawe figurki swojego autorstwa. Pytane o wrażenia dzieci głośno wyrażały zachwyt z przeprowadzonych zajęć, a niejedno deklarowało, iż będą pogłębiać wiedzę i umiejętności w dziedzinie twórczości ludowej.

        W klasie 3 a (wych. p. Alina Panasiuk) odbyły się bardzo ciekawe zajęcia plastyczne. Do klasy została zaproszona mama Adasia Grabiaka, której pasją jest malowanie.

 Podczas spotkania tłumaczyła dzieciom, jakie są rodzaje pędzli i farb, jaką technikę należy stosować w zależności od używanych narzędzi. Warsztaty były prowadzone metodą praktyczną – w ich trakcie powstawał obraz, którego twórcą stał się każdy uczestnik i gość spotkania. Dzieło otrzymało tytuł „Radość”  i na pamiątkę wspólnych działań twórczych pozostało w szkole. Zajęcia  były dodatkowo umilane przez tatę Pawła Jakoniuka, który z ogromnym zaangażowaniem przygrywał na harmonii.

        Uczniowie klasy 4 c (wych. p. Irena Rybak) gościli u siebie Emilę Rynkowską, plastyczkę – amatorkę, która portretuje dzieci, ozdabia butelki, wykonuje okazjonalne pocztówki, pudełka i – czując nieustający niepokój twórczy – stale poszukuje nowoczesnych technik plastycznych. Jej twórczość spotkała się z ogromną życzliwością i wysoką oceną dzieci. Drugim gościem w klasie 4 c był pan Włodzimierz Kowszuk (tata Ani Kowszuk), który opowiadał uczniom o pracy celnika. Przygotował wiele ciekawostek związanych z tym zawodem, odpowiadał na liczne pytania dzieci.

        Uczniowie klas: 4 a (wych. p. Ewa Kiełbaszewska), 5 c (wych. p. Krystyna Jakoniuk) oraz 6 c (wych. p. Lija Grosz) w tym dnie zaprosili na spotkanie rodowitego hajnowianina, zapalonego turystę, plastyka, wielkiego przyjaciela dzieci i pasjonata pracy z nimi – pana Eugeniusza Dawidziuka, który w bardzo ciekawy sposób zaprezentował wychowankom historię naszego małego miasteczka. Uczniowie mieli jedyną, niepowtarzalną okazję obejrzeć na przezroczach osadę swoich przodków. Mogli porównać zmiany w krajobrazie i architekturze, jakie zaszły w ciągu minionego wieku. W spotkaniu uczestniczyli także rodzice dzieci, a po prelekcji jedna z mam (pani K. Iwaniuk) uczyła chętnych haftu krzyżykowego.

        W klasie 5 d (wych. p. Walentyna Tichoniuk, wspomagana przez p. Barbarę Sosnowską) Dzień Pasjonata upłynął pod hasłem : „Wielkanoc”. W pracowni  zostało zorganizowanych kilka stanowisk roboczych, przy których pracowicie uwijali się uczniowie, ich rodzice oraz zainteresowani goście, zwabieni do sali wydobywającymi się z niej smakowitymi zapachami.  Pieczono ciasto wielkanocne, ozdabiano jajka, tworząc piękne kraszanki i pisanki, haftowano serwetki, wykorzystując motywy wielkanocne.

        Uczniom klasy 6 a swe pasje prezentował wychowawca – p. Jan Wasiluk. Dzieci oglądały m. in. nagranie video ukazujące prowadzone przez niego treningi karate tsunami, oryginalny strój karategi, zdjęcia oraz książki związane z judo karate, samoobroną i samoleczeniem metodą bioemanacyjnego sprzężenia z mózgiem. Ponadto pan J. Wasiluk zaprezentował swe umiejętności gry na akordeonie i gitarze. Tę salę odwiedziło wielu uczniów, rodziców i nauczycieli.

        Wychowawczyni klasy 6 b, p. Teresa Kacprzak, zaprosiła do szkoły artystę plastyka i ilustratorkę książek – panią Judytę Wodnicką, mamę jednego z uczniów, która opisała uczniom drogę, jaką przebyć muszą wykonane przez nią ilustracje, zanim trafią na karty książek; pokazała dzieciom piękne rysunki oraz książki ozdabiane jej ilustracjami. W dalszej części spotkania uczniowie aktywnie uczestniczyli w twórczości plastycznej, zdobiąc pod kierunkiem pani Wodnickiej pisanki i baranki wielkanocne, wykonane z wypieczonej masy solnej. Wykorzystywali do tego celu cenne uwagi fachowca oraz specjalistyczne pędzle i farby.

        Największą satysfakcją napawał nas fakt, iż udało się nam zaangażować do organizacji i udziału w imprezie wielu rodziców, którzy przecież są jednym z podmiotów działalności edukacyjnej. Mamy nadzieję, że w tym dniu poczuli się oni nie tylko jak goście w szkole, ale także jak jej współgospodarze -  partnerzy nauczycieli w rozwijaniu pasji i zainteresowań wychowanków.

        Aktywne, twórcze spędzanie czasu wolnego to doskonała forma samorealizacji i rozwoju, świetny sposób na rozładowanie napięć, pobudzenie spontaniczności i wyobraźni. Dzieci są wrażliwe, pomysłowe i ciekawe świata – niezależnie od poziomu rozwojowego. Liczymy na to, że zorganizowana przez zespół  realizujący jedno z zadań akcji „Szkoła z klasą” impreza zaszczepiła w dzieciach pasję, dzięki której wyzwolą w sobie ambicje, poczucie wartości i wrażliwość na piękno, na świat. Pytanie, czy warto mieć w życiu pasję, jest pytaniem czysto retorycznym. Życie bogate, twórcze, pełne pozytywnych uniesień, wrażeń, pobudzających myśli i czynów, kolorowe, życie z pasją – tylko takie warte jest przeżywania.

Mirosława Borowska
 
nauczycielka jęz. polskiego w Szkole Podstawowej nr 2  im. Władysława Jagiełły
  w Hajnówce

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444