Home

  
BLIŻEJ SZKOŁY
(ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W HAJNÓWCE)

*

                W roku szkolnym 2002/2003 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły brała udział w akcji "Szkoła z klasą" organizowanej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez "Gazetę Wyborczą" i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. W r. szk. 2003/2004 otrzymała tytuł "Szkoły z klasą".

*

                Od grudnia 2002 r. przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Władysława Jagiełły działa gromada zuchowa o nazwie "Łowcy przygód" pod kierunkiem Sylwii Sawickiej. Obecnie liczy ona 18 dzieci z klas I-III i podzielona jest na trzy szóstki o następujących nazwach: "Niedźwiadki", "Jastrzębie" i "Wilki". Zuchy spotykają się raz w tygodniu na zbiórce, na której wykonują określone przez opiekuna zadania. Ich zrealizowanie zostaje potwierdzone zdobyciem przez zucha znaczka sprawności. Do tej pory zuchom udało się zdobyć następujące sprawności: plastyka, piłkarza, sportowca, śpiewaka, aktora, hodowcy kwiatów, Indianina, informatyka.

                Zuchy z gromady o nazwie "Łowcy przygód" złożyły już obietnicę zuchową i stały się prawdziwymi członkami Związku Harcerstwa Polskiego.

*

                26 września w ramach kształcenia regionalnego pod hasłem "Nasze Małe Ojczyzny" zorganizowano spotkanie szkół, by uczcić święto pieczonego ziemniaka. Klasy 0-III ze Szkoły Podstawowej w Klejnikach, drużyna zuchowa i kl. IIIa ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Hajnówce urządziły wspólną zabawę obfitującą w elementy związane z życiem wsi, a także jednoczącą dzieci z różnych środowisk. Szkoła z Klejnik została następnie zaproszona do Hajnówki na obchody Dnia Patrona.


Święto pieczonego ziemniaka


Zuchy podczas zwiedzania szkoły w Klejnikach

*

                30 września uczniowie klasy integracyjnej IIIa, nauczycielki: Alina Panasiuk, Irena Martyniuk i Sylwia Sawicka, oraz członkowie drużyny zuchowej wybrali się do "Indiańskiej Wioski" w Sobolewie. Młodzi miłośnicy przygód poznawali zwyczaje i obrzędy Indian Wielkich Równin oraz uczyli się strzelać z łuku.

*

                W październiku z okazji Międzynarodowego Dnia Języków Obcych nauczycielka języka niemieckiego, Anna Rabecka,  zorganizowała Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, w którym brali udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, wykonując utwory w językach: niemieckim, angielskim i białoruskim.

                Grupa teatralna "Unser Theater" pod kierunkiem Anny Rabeckiej uczestniczyła w Podlaskim Forum Teatrów dla Dzieci i Młodzieży 2003. Występ grupy odbywał się w Bielsku Podlaskim.

                Uczniowie naszej szkoły skorzystali z okazji uczestnictwa w testach językowych OXFORD PLUS. Dzięki inicjatywie nauczycielki języka angielskiego, Anny Łapińskiej, w teście wzięło udział 113 osób.

*

                Nauczycielki kształcenia zintegrowanego, Alina Pytel i Julita Berent, twórczo realizowały program edukacji regionalnej. Zaprosiły na swoje lekcje pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej, panią A. Gryc, która przybliżyła uczniom dzieje Hajnówki. Prowadząc zajęcia pod tytułem "Historia Hajnówki od uroczyska do praw miejskich" dysponowano takimi materiałami jak stare fotografie, albumy, slajdy i legendy. Uczniowie pracując metodą projektu przygotowali na wystawę konkursową prace plastyczne pod tytułem "Hajnówka - miasto moich marzeń" i herby Hajnówki.

*

                Wychowawczynie klas IIb, Julita Berent, i IIc, Alina Pytel, zorganizowały wycieczkę do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce. Następnie dzieci wykonywały prace plastyczne pod hasłem "Od źródła do kranu" (przedstawiające wnętrze budynku przedsiębiorstwa z siecią przewodów, pomp itp.) oraz prace literackie na temat "Woda to prawdziwy skarb". Prace zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu.

*

10 listopada 2003

                Obchody Dnia Patrona przebiegały w wielu wersjach: wystawy, plakaty, montaże słowno-muzyczne,   ślubowanie klas pierwszych, przedstawienia teatralne, loterie, tańce dworskie, degustacja dań królewskich i szereg innych działań.

                Ogólny scenariusz obchodów Dnia Patrona, opracowany przez L. Grosz, L. Rejent i B. Teresiak, obejmował następujące etapy:

- Uroczyste lekcje związane z Dniem Patrona i 11 Listopada

- Ślubowanie klas pierwszych

- Montaż słowno-muzyczny klas II - III o tematyce patriotycznej

- Czytanie wyróżnionych przez wychowawców "Listów do Jagiełły", uprzednio napisanych w klasach II - III

- Wiersze i piosenki w wykonaniu uczniów poszczególnych klas

- Prezentacja w strojach księżniczek

- Montaż słowno-muzyczny o tematyce patriotycznej przygotowany przez uczniów klas starszych

- Loteria "Jagiellonka"

- Dyskoteka.

                Kilka wydarzeń szczególnego dnia należy ocalić od zapomnienia:

1. Ślubowanie klas pierwszych

                 Przy pochylonym sztandarze szkoły 75 głosów dziewcząt i chłopców powtarzało za panią dyrektor, Krystyną Kirwil,słowa przysięgi. Po tym podniosłym akcie nastąpiło pasowanie na ucznia. Pan dyrektor, Zbigniew Budzyński, dotknięciem miecza pasował każdego "pierwszaka" na ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Jagiełły. Wychowawcy klas wręczyli uczniom okolicznościowe dyplomy.

2.

                Nauczycielki klasy integracyjnej IIIc, Bożena Teresiak i Elżbieta Kułaj, przygotowały przedstawienie pod tytułem "Na dworze u króla Jagiełły".

                Oto tekst listu do króla, który został wkomponowany w inscenizację:

Drogi Królu!

                Wiemy, że kiedy byłeś młody, przyjeżdżałeś na łowy ze swoim wojskiem do naszej Puszczy Białowieskiej. Kochałeś ten las, zachwycałeś się przyrodą. Lubiłeś siadać pod dębem i słuchać śpiewu ptaków. Tutaj obmyślałeś strategie swoich bitew, tutaj postanowiłeś, że musisz pokonać Zakon Krzyżacki, aby Twój lud mógł żyć w zdrowiu i dostatku. Dokonałeś tego w roku 1410 pod Grunwaldem. Dzięki Tobie nasz kraj rozwijał się, a ludzie żyli dostatnio. Spełniły się Twoje marzenia.

                Przedstawienie zapoznało również widzów z rycerskimi zasadami, turniejami przeprowadzanymi w czas pokoju. Tańce dworskie i odpowiednia muzyka podkreślały klimat dawno przebrzmiałej epoki.

3.

                Scenariusz zajęć zorganizowanych przez klasę IIIa, rodziców, nauczycielki - Alinę Panasiuk i Irenę Martyniuk oraz drużynę zuchową:

-Przywitanie gości z Klejnik chlebem i solą

-Nauka piosenki o patronie

-Prezentacja widowiska pod tytułem "Przybywa trupa mistrza Bartłomieja"

-Taniec dworski "Rex"

-Degustacja dań królewskich przygotowanych przez rodziców

-Uzupełnianie krzyżówek na temat "Patron naszej szkoły"

-Zabawa przy dawnej muzyce "tańce dworskie".

4. Przygotowanie kiermaszu słodkości "Jagiellonka"

5.

                W Centrum Edukacji Nauczycieli (Filia w Hajnówce) w dniach 10XI -10XII 2003 r. miała miejsce wystawa tematyczna "Władysław Jagiełło - patron Szkoły Podstawowej nr 2 w Hajnówce" przygotowana przez nauczycielki: Alinę Pytel i Julitę Berent. Wystawa obejmowała prace literackie uczniów klas II - legendy związane z pobytem Władysława Jagiełły w Puszczy Białowieskiej, prace plastyczne wykonane różnymi technikami (m.in. mozaiki bibułkowe, collage) - serie godeł Polski, portretów Wł. Jagiełły, sylwetek rycerzy w zbroi.

*

                W Hajnowskim Domu Kultury w Dniu Niepodległości uczniowie Zespołu Szkół nr 2 wraz z drużyną zuchową wystąpili w montażu słowno-muzycznym.

*

                19 listopada nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w 5-godzinnym szkoleniu seminaryjno-warsztatowym na temat "Szkoła wobec agresji i przemocy". Szkolenie prowadził z własnym programem autorskim Trener Umiejętności Psychospołecznych, Edward L. Jakubowicz.

*

                19 grudnia w szkole odbyły się Jasełka zorganizowane przez nauczycielkę religii, Barbarę Sosnowską. Najpierw wysłuchaliśmy melodyjnych i starannie przygotowanych kolęd prawosławnych w wykonaniu dziewcząt. Następnie obejrzeliśmy świetnie opracowane  przedstawienie teatralne. Dekoracje były barwne i dokładnie wykonane, młodzi aktorzy grali z przejęciem, akcja inscenizacji zachwyciła widzów. Przede wszystkim jednak sztuka okazała się przekazem filozoficznym, wiązanką życiowych mądrości. Na zakończenie młodzi wykonawcy podarowali nauczycielom "przesłania z Ewangelii". Każdy z nas ze wzruszeniem przeczytał "podarowaną myśl". W naszych sercach dokonywało się "Odczytywanie Całości", o  jakiej wspomniano w inscenizacji.

*

                Radości, Pokoju i Szczęścia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2004 mieszkańcom Hajnówki życzy Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce.

 

Nauczycielka Maria Wasiluk


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444