Home

  
 Dni Teatru w Zespole Szkół nr 2 z oddziałami
integracyjnymi w Hajnówce

Teatr to o wiele więcej niż teatr - Jean Duvignaud

Teatr jest wykładnią filozofii, uniwersalnych prawd o ludzkiej egzystencji, o wartościach ponadmaterialnych, trzeba tylko umieć odczytywać jego znaki. Dlatego też, aby współczesny uczeń potrafił odczytywać te znaki w Zespole Szkół nr 2 w Hajnówce w dniach od 20. IV. do 23. IV. 2004 r. obchodzone są Dni Teatru. Organizatorem imprezy jest biblioteka szkolna.
Celem szkolnych obchodów teatralnych jest:

  • pogłębianie refleksji uczniów nad pojmowaniem świata i życia ludzkiego,

  • pobudzanie i aktywizowanie wyobraźni i inteligencji symbolicznej,

  • kształtowanie postawy twórczej, uczenie tolerancji i rozwijanie własnej osobowości,

  • uczenie działania zespołowego i odpowiedzialności oraz przezwyciężania własnych kompleksów i zahamowań,

  • przyzwyczajanie uczniów do publicznych wystąpień,

  • rozwijanie zainteresowań teatrem i pracą aktora.

Premiery:

Wtorek 20 kwietnia:
godz. 8.00 Rozsądne zakupy
godz. 8.30 Wilcze hobby – teatrzyk paluszkowy
godz. 9.00 Rozsądne zakupy
godz. 9.30 Wilcze hobby – teatrzyk paluszkowy

Środa 21 kwietnia:
godz. 10.00 Pani Twardowska
godz. 10.45 Chodzenie z gaikiem

Czwartek 22 kwietnia:
godz. 9.50 Na strychu – przedstawienie w języku angielskim
godz. 10.45 Pani Twardowska
godz. 11.30 Paraska i podkazka – przedstawienie w języku białoruskim

Piątek 23 kwietnia:
godz. 9.50 Dwie mamy
godz. 10.10 Sześć kucharek
godz. 10. 25 Czarodziejskie słowo
godz. 10.45 Paraska i podkazka – przedstawienie w języku białoruskim

Sylwia Sawicka i Alina Jakimiuk


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444