Home

  
Pedagogizacja Rodziców - zadanie przedszkola.

Pedagogizacja rodziców - jest to działalność zmierzająca do stałego wzbogacania posiadanej przez rodziców potocznej wiedzy pedagogicznej o elementy naukowej wiedzy o wychowaniu dziecka.
Zadaniem przedszkola jest bezpośrednia i pośrednia pomoc rodzicom w ich oddziaływaniach wychowawczych w stosunku do własnych dzieci , wzbogacaniu świadomości pedagogicznej i przez to poprawianie funkcji rodziny.
W Przedszkolu nr 5 w Hajnówce nauczycielki z grup VI i VII stosują w tej dziedzinie różnorodne sposoby realizacji tak ważnego dla wszechstronnego rozwoju dziecka zagadnienia, mianowicie : organizują pokazy, prelekcje, pogadanki, proponują rodzicom fachową literaturę .

W dniu 05.12.2003r. zorganizowane przez nauczycieli przedszkola: B. Markiewicz, J. Pikut, B. Dmitruk i A. Kot spotkanie rodziców z pedagogiem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - Panią mgr Ireną Kisielewską , cieszyło się ogromnym zainteresowaniem albowiem omawiana była tematyka dojrzałości szkolnej .

Rodzice mieli okazję , w bezpośrednim kontakcie ze specjalistą dowiedzieć się m.inn. jakie czynniki decydują o osiągnięciu przez sześciolatka gotowości do podjęcia nauki w szkole oraz o formach i metodach zabaw i zajęć dzieci w domu.

Nauczycielka Gr VII - Aniela Kot


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444