Home

Ilość odsłon: 6315   Data publikacji:  2005-05-17


Bezpieczny Przedszkolak

       Na imprezie, której organizatorem było Przedszkole nr 5 w Hajnówce, 12 maja bawiły się dzieci ze wszystkich hajnowskich przedszkoli. Do zabawy dołączyło się również przedszkole z Białowieży.

         Zabawa ta zakończyła i podsumowała realizowany w tym roku szkolnym we wszystkich przedszkolach na terenie województwa podlaskiego program „Bezpieczny Przedszkolak” stworzony przez funkcjonariuszy  Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku. Inicjatorką imprezy była Małgorzata Saadoon, która ją przygotowała i poprowadziła wraz z Karolem Niecieckim z Agencji Promocyjno – Estradowej „Lolek”. Głównym założeniem prowadzącej imprezę było sprawienie dzieciom radości i danie im poczucia satysfakcji z uczestnictwa w tak ważnym i wspaniałym programie, a także umożliwienie maluchom wykazania się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa we wspólnej zabawie. W spotkaniu aktywnie uczestniczyli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, którą reprezentowała z-ca Komendanta Pani Aniela Monach. Jednym z honorowych gości był asp. szt. Mikołaj Laszkiewicz. Wykazał się on własną inicjatywą podczas realizacji programu i pomógł w zorganizowaniu jego dofinansowania. Chęć uczestnictwa wyrazili  też asp. szt. Arkadiusz Dawidziuk i st. post. Wojciech Gorustowicz, którzy spotykali się z dziećmi w przedszkolu na specjalnie zorganizowanych zajęciach.

         Wspólna praca z Komendą Policji  w obszarze edukacji prewencyjnej utwierdziła Małgorzatę Saadoon w przekonaniu, że działania takie są bardzo potrzebne i służą nie tylko zacieśnieniu współpracy między placówką oświatową, jaką jest przedszkole a Policją, ale przede wszystkim dają dzieciom możliwość lepszego zrozumienia konieczności przestrzegania podstawowych zasad warunkujących bezpieczeństwo.
         Urząd Miasta, który był jednym ze sponsorów imprezy reprezentowała Inspektor Oświaty -  Pani Eugenia Marczuk. Pani Inspektor  wręczyła nagrody dzieciom ze wszystkich grup przedszkolnych  za udział w wystawie prac plastycznych powstałych w trakcie realizacji programu „Bezpieczny Przedszkolak”. Prace te wszyscy mogli obejrzeć na specjalnie przygotowanej wystawie  w holu Domu Kultury.  Będą one wystawione przez dwa tygodnie w budynku filii Przedszkola nr 5 przy ul. Armii Krajowej.
Podczas zabawy został też rozstrzygnięty konkurs na hasło o bezpieczeństwie. Zwycięzców wyłonili Policjanci. Pierwsze miejsce przypadło przedszkolakom z przedszkola w Białowieży. Nagrody książkowe dla wszystkich grup biorących udział w konkursie wręczyła Pani Komendant Aniela Monach. Zabawnym punktem uroczystości był mecz piłki nożnej „Policjanci kontra Nauczycielki”. Trzyosobowe  drużyny wystąpiły w specjalnych, zszytych ze sobą spodniach. Mecz zakończył się remisem. Końcowym punktem imprezy była prezentacja wszystkich przedszkoli poprzez śpiew i taniec dzieci.
    Dyrekcja Przedszkola nr 5 oraz Małgorzata Saadoon  jest wdzięczna wszystkim sponsorom uroczystości. A byli to: Urząd Miasta w Hajnówce, PSS „Społem”, PPH „Karmel”, Zbigniew Dzwonkowski, Agencja Promocyjno – Estradowa „Lolek”, Stacja Paliw „Ali- Kam”.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444