Home

  
Edukacja regionalna

Zgodnie z założeniami projektu "W stronę tożsamości krok pierwszy - przedszkole" finansowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska - Białoruś, w Przedszkolu Nr 1 odbywają się cykliczne warsztaty plastyczno - muzyczne i spotkania z twórcami ludowymi. Dzieci podzielone na 3 grupy kilkunastoosobowe poznają tradycje swojego regionu i wykorzystują w swojej twórczej pracy różne techniki plastyczne.

Pierwszy cykl warsztatów poświęcony był historii naszej miejscowości i nosił tytuł "Jak mieszkano dawniej...". Podczas zajęć, które odbyły się na placu przedszkolnym "W zagrodzie wiejskiej" dzieci zapoznały się z wnętrzem i wystrojem chaty wiejskiej, z dawnymi przedmiotami codziennego użytku oraz sposobem i stylem życia ludzi w przeszłości. Zapoznały się też z akordeonem i utworami ludowymi charakterystycznymi dla naszego regionu.

Drugi cykl warsztatów odbył się pod hasłem "W spiżarni naszej babci". Dzieci zapoznały się ze sposobem robienia zapasów na zimę przez nasze babcie i prababcie w czasach, kiedy nie było jeszcze energii elektrycznej.

Trzeci, czwarty i piąty cykl to spotkania z twórcami ludowymi. Jednym z zajęć było wyplatanie ze słomy, bibuły i tworzywa przedmiotów codziennego użytku.

Jesienno - zimowy cykl zakończony zostanie montażem słowno - muzycznym przygotowanym przez dzieci uczestniczące w warsztatach regionalnych. Na zorganizowane spotkania zostaną zaproszeni dziadkowie i rodzice.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444