Home

  
Warsztaty plastyczne

W bieżącym roku szkolnym 2003/2004 Przedszkole Samorządowe Nr 1 będzie organizować spotkania z twórcami ludowymi dla dzieci oraz warsztaty plastyczne z udziałem tych twórców. Celem warsztatów jest zapoznanie dzieci z tradycją regionu, jego specyfiką i twórczością ludową: hafciarstwem, wyplataniem z wikliny i słomy, lepieniem z gliny, rzeźbiarstwem oraz przędzeniem z lnu.
Warsztaty odbywać się będą w następującej formie:

  • spotkanie z twórcą ludowym

  • krótkie opowiadanie na temat jego rzemiosła (dawne historie), pokaz dzieł i sposobów ich wytwarzania

  • regionalne przyśpiewki ludowe

  • próby tworzenia prac przez dzieci

Warsztaty odbywać się będą w godzinach popołudniowych raz lub dwa razy w miesiącu (po obowiązkowych zajęciach dydaktycznych) - nieodpłatnie.
Materiały plastyczne i koszty wynajęcia twórców będą pokrywane przez przedszkole z uzyskanego funduszu z Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska - Białoruś. Dzieci chętne do wzięcia udziału w warsztatach prosimy zgłaszać do nauczycielek w grupach.
W kierunku poznawania przez dzieci elementów ludowości tego regionu (budownictwo dawniej i dziś) został wybudowany przez rzemieślnika domek i zagroda wiejska - specyficzna dla naszego regionu. Domek ustawiony został na placu przedszkolnym i przystosowany do zabaw dziecięcych oraz spotkań z twórcami. Właśnie tam odbyły się pierwsze warsztaty pt. "Spotkanie z akordeonem".


"Spotkanie z akordeonem"

Dzieci zapoznały się z wyglądem i techniką gry na instrumencie, którego używano dawniej. Odbyło się także spotkanie z twórcą ludowym na temat "Słomiane wyplatanki". Dzieci zapoznały się również z obrzędami ludowymi związanymi z jesienią.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444