Home

                                                       Hajnówka  - szkoły wyższe                                  Wyślij wiadomość    Wpisz się do księgi gości

  
Zamiejscowy Wydział Zarządzania Środowiskiem Politechniki Białostockiej w Hajnówce

W dniu 22 marca 2003 roku w godzinach 9.00 - 14.00 Zamiejscowy Wydział Zarządzania Środowiskiem Politechniki Białostockiej w Hajnówce ul. Piłsudskiego 8 organizuje tzw. "otwarte drzwi" dla kandydatów na I rok studiów. Kandydaci w tych dniach mogą spotkać się z władzami Uczelni, Wydziałów, a także bliżej poznać:

- charakter studiów technicznych,

- specyfikę studiów na poszczególnych kierunkach,

- bazę socjalną oferowaną studentom.

Zainteresowani studiami na Politechnice Białostockiej mogą zgłaszać się bezpośrednio na Wydziały.

Zamiejscowy Wydział Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce
ul. Piłsudskiego 8 17-200 Hajnówka
kierunek ochrona środowiska

             Liczymy na niezawodne przybycie.

Dziekan Wydziału                       
Prof. dr hab. Elżbieta Malzahn               

Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału: http://zwzs.pb.bialystok.pl 

  


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444