Home

  
Jak zapisać dziecko do przedszkola ?

  

Rekrutacja dzieci do przedszkola trwa od 1 do 30 kwietnia każdego roku. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać z placówki, wypełnić i zwrócić do końca kwietnia. W późniejszym terminie dzieci przyjmowane są tylko w przypadku wolnych miejsc. Przyjęcie dziecka zatwierdza Komisja Kwalifikacyjna. Lista dzieci przyjętych wywieszana jest najpóźniej 1 czerwca ( we wszystkich przedszkolach ).

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

  • dzieci 6 letnie

  • dzieci rodziców samotnych ( z rodzin niepełnych )

  • dzieci matek i ojców , u których został orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub niezdolności do pracy

  • dzieci z rodzin zastępczych ( podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 15.02.1999r. ) oraz

  • dzieci , których rodzice pracują w pełnym wymiarze godzin

  • dzieci pracowników oświaty

 

Liczebość grupy przedszkolnej nie powinna przekraczać 25 dzieci, a grupy integracyjne 20 w tym 5 dzieci niepełnosprawnych.
Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 roku życia ( dziecko powinno ukończyć 3 lata w roku kalendarzowym, w którym zapisywane jest do przedszkola ) - do 6 roku życia lub starsze , w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego, jednak nie dłużej niż do 10 roku życia.

Informuję jednocześnie , iż w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Hajnówce przy ul. Armii Krajowej 16 tel. 682 29 99 funkcjonują dwie grupy żłobkowe gromadzące dzieci od 6 miesiąca życia do 3 lat. Przyjmowanie dzieci do grup żłobkowych odbywa się przez cały rok kalendarzowy , zaś procedura formalna ogranicza się do wypełnienia stosownego formularza (pobrać w placówce) i dostarczenia zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka.

 

Eugenia Marczuk

 

Kontakt do UM Hajnówka  oswiata@hajnowka.pl 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444