Home


 
Konkurs szkół gimnazjalnych, pod hasłem „Dorobek kultury starożytnej”

W piątek, 11 kwietnia 2003 , w hajnowskim gimnazjum nr1 odbył się miejski konkurs szkół gimnazjalnych, pod hasłem „Dorobek kultury starożytnej”. Honorowy patronat nad konkursem objął burmistrz miasta Hajnówka.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Anatol Ochryciuk, burmistrz Hajnówki, Jakub Ostapczuk, przewodniczący Rady Miasta oraz Nela Szczuka, inspektor oświaty Urzędu Miasta Hajnówka.


Grupa teatralna „Echo” zaprezentowała mit pt. „Syzyf”.

- Historia jest O.K., a szczególnie mitologia – powiedziała po konkursie Justyna Skindzier. - Dobrze, że nie było podbojów, bo to trudne. Najłatwiejsze zadanie dotyczyło opisu siedmiu cudów świata.


Podsumowanie konkursu rozpoczęła część artystyczna, którą przygotowały nauczycielki: Maria Lewsza Wanda Wojcieszek i Teresa Kerschbaum

Konkurs był pomysłem Wandy Wojcieszek i Eugenii Panfiluk, nauczycielek gimnazjum nr1. Także one ułożyły 26 pytań dotyczących kultury starożytnej. – Starałyśmy się, aby większość pytań dotyczyła powiązań starożytności ze współczesnością – mówi Eugenia Panfiluk. - Największą trudność sprawiło wymienienie dwunastu prac Heraklesa.


Zespół wokalny pod kierunkiem Marii Lewsza, zaśpiewał trzy utwory: „To jest nasz świat”, „Za dawny czas” i „Piosenkę księżycową”.

Do konkursu zostały zaproszone cztery gimnazja, ale wyzwanie podjęły jedynie dwa. Wzięło w nim udział 27 uczniów z klas pierwszych i drugich gimnazjum nr1 i nr2. - Konkurs był trudny, ponieważ trzeba było się wykazać bardzo szczegółową wiedzą - powiedziała Nela Szczuka, przewodnicząca komisji konkursowej, inspektor oświaty Urzędu Miasta Hajnówka.


Od lewej: Anatol Ochryciuk - burmistrz Hajnówki, Mirosława Fedoruk - Dyrektor Gimnazjum Nr1 oraz Nela Szczuka - inspektor oświaty Urzędu Miasta Hajnówka.

Najlepszymi okazali się: Justyna Skindzier, 80 pkt. Katarzyna Nikołajuk, 68 pkt. Agnieszka Sułkowska 68 pkt. Justyna Skindzier otrzymała także, z rąk Neli Szczuka, nagrodę specjalną, wazę przywiezioną z Grecji. Każdy z uczestników mógł sobie wybrać nagrodę. Jednak największym powodzeniem cieszyły się figurki przedstawiające osiołka. Szkołom biorącym udział w konkursie, burmistrz ufundował nagrody książkowe. - Osiągnięcia kulturowe starożytności, ciągle są natchnieniem dla twórców nawet w dzisiejszych czasach – mówi Anatol Ochryciuk, burmistrz Hajnówki. - To, że młodzież podejmuje się ciekawych, bardzo trudnych tematów, świadczy o ambitnej postawie naszych uczniów.


Laureatki

Uczniów przygotowywali Elżbieta Giżewska i Eugenia Panfiluk z gimnazjum nr1 oraz Nina Nesteruk i Dariusz Tichoniuk z gimnazjum nr2.


Marcin Książyk, uczeń kl. I a, opowiedział o greckim herosie Heraklesie, słynnym z wykonania dwunastu prac. Tym samym Marcin o mało co nie pobił rekordu w mówieniu.


Dzisiaj nikt z uczniów, którzy brali w konkursie, nie wyjdzie bez nagrody – powiedziała Mirosława Fedoruk, dyrektor gimnazjum nr1 w Hajnówce.

Zwycięzcami są wszyscy – powiedziała Mirosława Fedoruk. – Zaprosiliśmy 4 szkoły, skorzystało z tej możliwości tylko dwie. Szczególne brawa i podziękowania należą się sprawczyniom dzisiejszego zamieszania, paniom, które są głównymi organizatorkami dzisiejszego konkursu, czyli pani Wandzie Wojcieszek i pani Eugeniim Panfiluk.

Wykupiłyśmy wszystkie osiołki, ale nie sądziłyśmy, że będą się cieszyły aż takim powodzeniem – powiedziała Wanda Wojcieszek.

 

Krystyna Kościewicz


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444