Home

Ilość odsłon: 6281   Data publikacji:  2007-10-14


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

Tradycyjnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz spotkał się z nauczycielami hajnowskich szkół.

      Z powodu tegorocznego przypadania święta w niedzielę, uroczystość w Urzędzie Miasta zorganizowano już w piątek 12 października. Przybyli na nie nauczyciele z poszczególnych szkół i przedszkoli, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele związków zawodowych, Urzędu i Rady Miasta Hajnówka.

   Burmistrz Anatol Ochryciuk złożył na ręce przybyłych wszystkim hajnowskim pracownikom dydaktycznym serdeczne podziękowania za trud wkładany w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia naszego miasta oraz życzył z okazji Dnia Edukacji Narodowej wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy. Do życzeń dołączył się również przewodniczący Rady Miasta Leonard Kulwanowski, który podkreślił, iż w szczególny sposób obchodzi to święto, gdyż sam przepracował jako nauczyciel, a następnie dyrektor SP nr 5 całe zawodowe życie.
    Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz przyznał i wręczył nagrody pieniężne za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej nauczycielom i dyrektorom szkół i przedszkoli podległych Gminie Miejskiej Hajnówka.

Otrzymali je:

 1. Irena Hapunik
 2. Alla Supron
 3. Iwona Raszkiewicz
 4. Beata Środa
 5. Dorota Durzyńska
 6. Małgorzata Reduch
 7. Krystyna Kojło
 8. Mirosława Maciuka
 9. Mirosława Fedoruk
 10. Andrzej Ludwiczak
 11. Andrzej Downarowicz
 12. Zbigniew Budzyński
 13. Ludmiła Rejent
 14. Maria Pietruczuk
 15. Irena Kułaczewska
 16. Halina Daniluk
 17. Nina Nesteruk
 18. Halina Pustelnik
 19. Maria Kruk

    Uroczystość była okazją do wręczenia przez burmistrza Monice Lewczuk dyplomu nauczyciela mianowanego, która 29 czerwca zdała przed komisją egzamin i uzyskała kolejny awans zawodowy.

   W imieniu wyróżnionych nauczycieli podziękowania władzom miasta za nagrody złożyła Irena Kułaczewska, dyrektor ZS nr 3. Do życzeń z okazji nauczycielskiego święta przyłączyła się Alina Pytel, przewodnicząca Związku Zawodowego Nauczycieli w Hajnówce.
    Nauczyciele wychowania fizycznego SP nr 5 Andrzej Ludwiczak i Andrzej Downarowicz przekazali burmistrzowi puchary, którymi wyróżnił władze samorządowe Hajnówki marszałek naszego województwa za osiągnięcia sportowe uczniów SP 5 w zmaganiach na poziomie wojewódzkim.
   Spotkanie uatrakcyjnił występ uczniów z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 pod kierunkiem Alicji Sajewicz oraz wsparciu muzycznym dyrektora Zbigniewa Budzyńskiego, który grał na gitarze oraz prowadził muzyczne przedstawienie.

J.Zachaj


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444