Home

Ilość odsłon: 3671   Data publikacji:  2007-10-09


Paula Pawlik laureatką ogólnopolskiego konkursu

 

Uczennica Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego Paula Pawlik zdobyła jedną z głównych nagród w ogólnopolskim konkursie plastycznym organizowanym w ramach akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, której patronuje Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

       Akcja kierowana jest co roku do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że sięganie po używki: papierosy, alkohol, narkotyki jest niebezpieczne. Alternatywą dla tego typu zachowań jest sport i działania mające na celu promocję zdrowego stylu życia oraz upowszechnienie wzorców i postaw prozdrowotnych.
     Uczniowie Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego od lat, niemal już tradycyjnie, włączają się licznie w organizowane w ramach kampanii konkursy zdobywając wiele wyróżnień. Paula Pawlik po raz drugi stałą się laureatką konkursu plastycznego. W ubiegłym roku zdobyła nagrodę w postaci książki Roberta Korzeniowskiego „I o to chodzi” z autografem autora. W bieżącej edycji wywalczyła wieżę HiFi.
     5 października w auli ZSzDNJB odbyło się uroczyste wręczenie nagrody. W obecności uczniów przekazała ją laureatce Agnieszka Łapińska – koordynator MPRPA oraz Alina Ławrynowicz – pedagog szkolny, od wielu lat koordynator kampanii w szkole. Swoje gratulacje dołączyła obecna na uroczystości Nina Łukasik, zastępca dyrektora szkoły.

  Agnieszka Łapińska w imieniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce, wręczyła nauczycielkom: Ninie Łukasik i Alinie Ławrynowicz dyplomy - podziękowania za wspieranie i propagowanie wśród młodzieży akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

J.Zachaj

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444