Home

Ilość odsłon: 3428   Data publikacji:  2007-10-08


"Razem nieprzetartym szlakiem..." - podsumowanie

 

W zespole Szkół nr 3 zakończony został kolejny projekt zarządzany przez Euroregion Puszcza Białowieska.

      Zadania ujęte pod nazwą „Razem nieprzetartym szlakiem – wymiana kulturalna i integracja młodzieży” realizowane były w okresie styczeń – październik 2007. Partnerami hajnowskiej młodzieży byli uczniowie ze Szkoły Średniej Ogólnokształcącej nr 10 we Lwowie i Szkoły Średniej nr 9 w Brześciu. Całkowity koszt przedsięwzięcia zamknął się w kwocie 84 250 zł. Euroregion Puszcza Białowieska pokrył 75% wydatków. Pozostałe 25% dofinansował Burmistrz Miasta Hajnówka.
   Wykonywane w ramach projektu zadania polegały na organizowaniu wieloetapowego przedsięwzięcia z dziedziny edukacji regionalnej młodzieży zamieszkującej pogranicze polsko – białorusko - ukraińskie. Uczestnicy poznawali dziedzictwo kulturowe poszczególnych krajów oraz wspólne bogactwo przyrodnicze. Przez ponad pół roku młodzież brała udział w różnego rodzaju warsztatach, zajęciach i spotkaniach, jak również w zabawach integracyjnych. Projekt umożliwił wzajemne zbliżenie się narodów, nawiązanie przyjaźni, zrozumienie odmienności jak też poznanie wielu wspólnych cech łączących ludzi po obu stronach granicy.
    5 października w Hajnowskim Domu Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie przedsięwzięcia. Przybyła na nie młodzież i opiekunowie z trzech uczestniczących szkół, przedstawiciele Urzędu Miasta Hajnówka, Konsulatu RP w Brześciu, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, zarządu Euroregionu Puszcza Białowieska oraz inni zaproszeni goście. Uroczystość otworzył wspólny taniec Polonez w wykonaniu ukraińskiej, białoruskiej i polskiej młodzieży.

     Na scenie sali kolumnowej HDK zaprezentowały się hajnowskie zespoły tańca nowoczesnego „Iluzja” oraz ludowego „Przepiorka”, która przygotowała repertuar złożony z tradycyjnych tańców każdego państwa. Młodzież uczestnicząca w projekcie omówiła wspólne kilkumiesięczne działania pokazując film oraz fotografie upamiętniające wizyty w Polsce i wyjazdy do Ukrainy i Białorusi.

       Dyrektor ZS nr 3 Irena Kułaczewska złożyła podziękowania władzom samorządowym i Euroregionu Puszcza Bialowieska, nauczycielom zaangażowanym w projekt oraz wszystkim, którzy swoją praca przyczynili się do zrealizowania przedsięwzięcia.

JZ

„Razem - nieprzetartym szlakiem - wymiana kulturalna i integracja młodzieży” realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Sąsiedztwa INERREG III A/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina oraz ze środków budżetu państwa we współpracy z Euroregionem Puszcza Białowieska.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444