Home

Ilość odsłon: 3825   Data publikacji:  2007-08-20


Wakacyjny remont placówek oświatowych

 

Od początku lipca w większości hajnowskich szkół i przedszkoli ruszyły prace  remontowo - naprawcze i modernizacyjne mające na celu poprawę stanu technicznego a tym samym  bezpieczeństwa i estetyki wizualnej placówek oświatowo – wychowawczych.

      W bieżącym roku miasto przeznaczyło na wspomniany cel około 200 tys. zł. Na wyposażenie pionów żywienia w placówkach  pozyskano kwotę 98 798 zł z realizowanego wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”

            Zakres prac w poszczególnych placówkach  przedstawia się w sposób następujący:

Placówka

Zakres robót

Przedszkole Nr 1

ul. Jagiełły 7

1)       Modernizacja 3 łazienek dla dzieci – 2 w 6 latkach i 1 w 3 latkach ( wymiana armatury sanitarnej, ułożenie glazury i terakoty, przebudowa ścianek działowych , wymiana oświetlenia).

2)       Ułożenie glazury w zmywalni naczyń.

3)       Doposażenie punktu przygotowywania i wydawania posiłków w sprzęt w ramach realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na kwotę – 17 140 zł.

Przedszkole Nr 2

ul. Warszawskiej 2

1)       Remont jadalni przedszkolnej i korytarza ( wymiana okien,  malowanie ścian, ułożenie terakoty, demontaż  rur i przebudowa ciągu wentylacyjnego )

2)       Remont zaplecza kuchennego : obieralni warzyw ( zerwanie starej nawierzchni podłóg i ścian i ułożenie glazury i terakoty )

3)       Doposażenie punktu przygotowywania i wydawania posiłków w sprzęt w ramach realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na kwotę – 16 244 zł.

Przedszkole Nr 3

ul. Rzecznej 3

1) Doposażenie punktu przygotowywania i wydawania posiłków w sprzęt w ramach realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na kwotę – 21 124 zł.

2) Malowanie 2 sal zabaw dla dzieci

3) Malowanie szatni przedszkolnej,

 

Przedszkole Nr 5

ul. Reja 2

1)       B – A . Remont 2 łazienek i 2 pomieszczeń na przechowywanie leżaków ( ułożenie glazury i terakoty, wymiana instalacji hydraulicznej i armatury łazienkowej)

2)       B – B.  Wymiana pokrycia dachowego

3)       Doposażenie punktu przygotowywania i wydawania posiłków w sprzęt w ramach realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na kwotę – 22 840 zł.

Zespół Szkół Nr 1

ul. 3 maja 54

       1) Malowanie klatek schodowych, korytarzy, holi i łazienek na piętrach.

2)Remont dachu na sali gimnastycznej , wykonanie obróbki blacharskiej.

3) Doposażenie punktu przygotowywania i wydawania posiłków w sprzęt w ramach realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na kwotę – 3 325 zł.

Zespół Szkół Nr 2

ul. Wróblewskiego 2

1)       Wymiana stolarki okiennej  – 46 sztuk

2)       Remont małej sali gimnastycznej.

3)       Doposażenie punktu przygotowywania i wydawania posiłków w sprzęt w ramach realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na kwotę – 10 000 zł.

Zespół Szkół Nr 3

ul. Nowowarszawska 20

1)       Malowanie holu na parterze budynku, gabinetów dyrektorów, świetlicy, stołówki i łazienek dla personelu.

2)       Doposażenie punktu przygotowywania i wydawania posiłków w sprzęt w ramach realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na kwotę – 8 225  zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3

ul. Działowa 1

1)       Częściowa wymiana stolarki okiennej .

 E.Marczuk


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444