Home

Ilość odsłon: 1423   Data publikacji:  2007-07-16


 Program Profilaktyki Chorób Nowotworowych – "Różowa Wstążeczka”
 

  

          W roku szkolnym 2006/2007 została zrealizowana kolejna edycja programu prozdrowotnego pt. „Różowa wstążeczka”.  Program skierowany jest do uczennic szkół ponadgimnazjalnych i dotyczy profilaktyki raka piersi.

      Rak piersi zajmuje pierwsze miejsce wśród nowotworów u kobiet. W Polsce każdego roku wykrywa się raka piersi u około 10 000 kobiet, z których umiera około 50%. Wykrywalność tej choroby jest u nas nadal zbyt późna. Wcześnie wykryty rak piersi jest w dużym odsetku wyleczalny. Choroba dotyczy przede wszystkim kobiet około 50 roku życia i wraz z wiekiem wzrasta częstość zachorowań.

Zdarzają się niestety coraz częściej nowotwory piersi u młodych kobiet. 

Uczennice zapoznają się z problemem choroby, jej przyczynami  grupami ryzyka, ale przede wszystkim z metodami profilaktyki.

Głównym celem programu jest nauka samobadania piersi.

Nabycie umiejętności samobadania/samokontroli piersi jest bardzo ważne.  Jest to bowiem najtańsza i prosta metoda wczesnego wykrywania guzków i innych nieprawidłowości w piersiach.

Samobadanie piersi składa się z dwóch etapów:

  • oglądania stanu piersi
  • badania dotykowego, czyli palpacji

Badanie wizualne polega na ocenie kształtu, wielkości, ułożenia, symetrii i konsystencji piersi. Należy też zwrócić uwagę na skórę: na rozstępy, przebarwienia, włosy oraz ocenić, czy brodawki nie są „wciągnięte”.

Badania palpacyjne są wykonywane w pozycji leżącej lub stojącej. Powinny one przebiegać wg określonych zasad, tak, żeby cała powierzchnia gruczołu prawego i lewego została dokładnie przebadana. Integralną częścią badania jest sprawdzenie okolicy nadobojczykowej oraz okolicy pachowej w poszukiwaniu powiększonych węzłów chłonnych.

Powyższe badanie powinno być przeprowadzane 1 - 2 dni po miesiączce, a po menopauzie w wybranym przez siebie dniu każdego miesiąca.

Charakterystyczne zmiany, zauważone od czasu ostatniego badania, na które należy zwracać szczególna uwagę podczas badania piersi to:

·        bardziej niż dotychczas widoczne przez skórę naczynia żylne

·        zmiany w kolorze lub strukturze skóry

·        zmiany wielkości lub kształtu jednej z piersi

·        dołki, zaciągnięcia lub owrzodzenia brodawki bądź skóry na piersi, a także zmiany kształtu lub zarysu brodawki

·        krwawienie lub wyciek wydzieliny z brodawki

·        obrzęk ramienia

·        skóra podobna do „skórki pomarańczy”

·        obecność guzka

Większość – prawie 80 -90% guzków wykrywanych palcami podczas samobadania nie ma złośliwego charakteru. Niemniej nie można ich lekceważyć i należy zgłosić się do lekarza.

Program w szkołach jest realizowany od 4 lat. Realizatorami są pielęgniarki szkolne oraz szkolni pedagodzy.

Podejmowane działania edukacyjne zmierzają do uświadomienia uczennicom zagrożenia, jakie stwarza rak piersi oraz uświadomienia konieczności samokontroli piersi, a także wykonywania  okresowych badań specjalistycznych (mammografia, USG) w celu wczesnego wykrycia tej choroby.

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Hajnówce


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444