Home

Ilość odsłon: 2379   Data publikacji:  2007-06-27


Ostatni dzień w szkole
 

  

Galowe stroje, kwiaty, sztandar, miłe słowa, a przede wszystkim świadectwa, czyli dowód dziewięciomiesięcznej nauki. Tak było niemal w każdej szkole.

      Uczniowie  zakończyli kolejny rok szkolny. Tym samym rozpoczęli długo oczekiwane wakacje. Poranne wstawanie i maszerowanie z tornistrami rozpocznie się dopiero wraz z nastaniem września.
    – Kwiaty są najlepszym sposobem na podziękowanie za to, co nauczyciele dla nas robili. Nauczyli nas bardzo dużo rzeczy i nas pilnowali – tłumaczą Paulina Romaniuk i Daria Kołowska, absolwentki klasy trzeciej Szkoły Podstawowej nr 5 w Hajnówce. - Kwiaty są bardzo ładne, dlatego pasują do nauczycieli. Są też praktyczne, bo bombonierkę szybko się zje, a kwiaty trochę postoją.


Kwiaty są najlepszym sposobem na podziękowanie za to, co nauczyciele dla nas robili
– tłumaczą Paulina Romaniuk i Daria Kołowska, absolwentki klasy trzeciej Szkoły Podstawowej nr 5 w Hajnówce

     Uczniowie otrzymali świadectwa, nauczyciele kwiaty, a rodzice tych dziewcząt i chłopców, którzy osiągnęli najlepsze wyniki – listy gratulacyjne. Specjalne podziękowania wręczono także rodzicom wytrwale wspierającym poczynania szkoły.
     W roku szkolnym 2006/2007, w Zespole Szkół nr 1, najliczniejszej szkole w Hajnówce uczyło się 653 uczniów. W 10 klasach gimnazjum nr 1 naukę pobierało 235 uczniów. Świadectwa ukończenia gimnazjum otrzymali wszyscy. W 17 klasach Szkoły Podstawowej nr 5 uczyło się 418 dziewczynek i chłopców. Tylko jeden nie ukończył szkoły. Losy innego rozstrzygną się w sierpniu, na egzaminie poprawkowym. Najlepsza klasa Szkoły Podstawowej nr 5 – kl. VI B, uzyskała średnią ocen 4,14, a najlepsza klasa gimnazjum nr 1 – kl. I C - średnią 3,94.
     Najlepszą uczennicą hajnowskiej „piątki” okazała się Adrianna Prusinowska z kl. V A, której średnia ocen na świadectwie wynosi aż 5,8. Najlepszą uczennicą gimnazjum została Monika Waszkiewicz z kl. II A, która zgodnie z tradycją szkoły, z rąk dyrekcji otrzymała „puchar przechodni dla najlepszego ucznia” .
     - W gimnazjum prowadzimy księgę pamiątkową, w której znajdują się zdjęcia wszystkich klas oraz nazwiska uczniów, którzy ukończyli edukację w naszej szkole – tłumaczy Mirosława Fedoruk, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hajnówce. - Uczniowie, którzy osiągnęli znaczące sukcesy, reprezentowali godnie szkołę na zewnątrz, mają zaszczyt złożyć podpis w księdze.
     Podpis w księdze złożyła Ada Czarnecka z kl. III c gimnazjum nr 1, która w tym roku szkolnym została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego, organizowanego przez podlaskiego kuratora oświaty. W finale I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Różnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce, organizowanego przez Białowieski Park Narodowy zajęła piąte miejsce spośród 62 uczniów z całej Polski.


Adzie Czarneckiej wręczają nagrodę: Eugenia Marczuk, inspektor Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu UM Hajnówka
oraz Grażyna Pater zastępca dyrektora ZS nr 1.

   - Uczę się, żeby mieć lepszą przyszłość. Poza tym uczę się tego, co mnie interesuje – wymienia Ada Czarnecka. - Mnie to bardzo łatwo przychodzi, wcale nie muszę się dużo uczyć. Nie należę do typu kujona, uczę się mimo chodem. Każdy może znaleźć coś interesującego w szkole i odkryć swoje nowe zainteresowania. Po prostu trzeba uważać na lekcji.
    Ada Czarnecka ma średnią ocen 5,4. Przez dziewięć lat była jedną z najlepszych uczennic Zespołu Szkół nr 1 w Hajnówce. we wrześniu rozpocznie naukę w LO im. Marii Skłodowskiej – Curie, gdzie uczą się jej dwaj bracia. Kuba, tegoroczny maturzysta był stypendystą nagrody premiera. Ignacy, z wysoką średnią skończył klasę pierwszą. - Rodzice także byli dobrymi uczniami, więc nie wypada zaniżać poziomu – stwierdza Ada Czarnecka. - W przyszłości chciałabym się zająć pracą naukową w dziedzinie biologii.

Krystyna Kościewicz


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444