Home

Ilość odsłon: 1456   Data publikacji:  2007-06-15

Jak usprawnić dziecko w uszkodzeniem mózgu

   

 Konferencja w zespole Szkół Specjalnych

      W dniach 1-3 VI 2007r. Zespół Szkół Specjalnych realizował pierwszą część projektu  p.n. „Wieloprofilowe usprawnianie dziecka metodą ciągłej stymulacji” finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach Programu Przemiany w Regionie-RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Głównym celem projektu jest poznanie nowatorskich metod wieloprofilowego usprawniania intelektualnego i ruchowego dziecka z uszkodzeniem mózgu, bazujących na filadelfijskiej metodzie Glenna Domana oraz nowych metod diagnozowania Płodowego Zespołu Alkoholowego FAS.
       Konferencję rozpoczęto częścią artystyczną przedstawioną przez uczniów w Zespole Szkół Specjalnych w Hajnówce. Dzieci zaprezentowały inscenizację pt. „Złotowłosa”, recytację wierszy, inscenizację „Wesoła szkoła” oraz układy taneczne zespołu wokalno - tanecznego „Korekta”.

       Zaproszeni goście w osobie Pana Włodzimierza Pietruczuka - Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w Hajnówce, Pani Urszuli Makowskiej - Wizytator Szkolnictwa Specjalnego  województwa podlaskiego, Pani Krystyny Grabowskiej-Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wyrazili bardzo pozytywną opinię na temat pomysłu i potrzeby organizowania tego typu przedsięwzięć, życząc wytrwałości w realizacji następnych projektów.

   Wykłady i warsztaty szkoleniowe, które dzięki użyczeniu odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, poprowadził Krzysztof Liszcz oraz Katarzyna Kałamajska- Liszcz - specjaliści  z Fundacji  na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj szansę” i Instytutu Terapeutycznego w Toruniu: lekarz i terapeuta z wieloletnim doświadczeniem osobistym i praktyką zawodową, wykształceni w Brytyjskim Instytucie dla Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu oraz w Filadelfijskim Instytucie Zdobywania Ludzkich Możliwości.

     W konferencji wzięli udział nauczyciele Wspomagającej  Szkoły-Internatu z Buczemla i Centrum Korekcyjno-Rozwijającego Kształcenia i Rehabilitacji w Kamieńcu na Białorusi, przedstawiciele placówek oświatowych pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi na terenie powiatu hajnowskiego, współpracujących z Zespołem Szkół Specjalnych w Hajnówce, przedstawiciele rodzin zastępczych oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych. Swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie Płodowego Zespołu Alkoholowego FAS i jego wpływu na rozwój dziecka podzieliła się lekarz, ordynator oddziału położniczego w Hajnówce Pani Renata Waszczuk. Wicestarosta powiatu hajnowskiego Pan Jerzy Sirak oraz Dyrektor ZSS Pani Irena Zin podziękowali nauczycielom Zespołu Szkół Specjalnych za zaangażowanie się w organizację projektu i za chęć inicjowania przedsięwzięć, które służą pomocy osobom i rodzinom osób niepełnosprawnych.

      Uczestnicy spotkania poznali wiele ciekawych zagadnień, których znajomość jest  niezbędna w codziennej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.  Wykłady, które wzbudziły ogromne zainteresowanie dotyczyły następującej tematyki:  

 • Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym-czy matka może być terapeutą własnego dziecka?

 • Nadzieja na rozwój - wprowadzenie do plastyczności mózgu.

 • Motywowanie i nagradzanie – czyli matka i dziecko.

 • Profil neurorozwojowy – bazą planowania wychowawczego usprawniania.

 • Rozwój ruchowy a rozwój poznawczy – w tym prezentacja video

 • Przykładowy domowy program usprawniania-w tym prezentacja video.

 • Problemy oddechowe u dzieci z uszkodzeniem mózgu-usprawnianie.

 • Czytanie globalne szansą rozwoju rozumienia świata, komunikowania się i współpracy rodzic-dziecko.

 • Jak opisać funkcjonowanie dziecka i „zestroić” program usprawniania z jego potrzebami

 • Jak przekazywać dziecku wiedzę encyklopedyczną.

 • Dziecko z Alkoholowym Zespołem Płodowym w domu , placówce, szkole.

 • Jak wspierać w rozwoju dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS).

    W czasie trwania i podsumowania konferencji, jej uczestnicy mogli podzielić się swoimi życiowymi i zawodowymi doświadczeniami. Prowadzący natomiast, wyrazili chęć dalszej współpracy w ramach  następnych konferencji o tematyce wybranej przez zainteresowanych oraz przeprowadzenia praktycznych warsztatów z udziałem rodziców i pedagogów w Polsce i na Białorusi.

    Na zakończenie konferencji dyrektor Centrum Korekcyjno-Rozwijającego Kształcenia i Rehabilitacji w Kamieńcu na Białorusi przedstawiła prezentację multimedialną na temat działalności swojej placówki.
     W trzecim dniu realizacji pierwszej części projektu białoruscy partnerzy uczestniczyli w koncercie galowym Międzynarodowego Konkursu Dzieci i Młodzieży „Nuty Przyjaźni” w HDK. Obejrzeli występy artystyczne grup wokalnych z Polski, Białorusi i Ukrainy oraz prezentację młodzieży niepełnosprawnej z Ukrainy.

    W październiku planowany jest wyjazd nauczycieli ZSS z Hajnówki oraz Krzysztofa i Katarzyny Liszcz z Fundacji „Daj szansę”  na Białoruś. W Centrum Korekcyjno-Rozwijającego Kształcenia i Rehabilitacji w Kamieńcu odbędzie się realizacja drugiej części projektu, polegająca na przeprowadzeniu konferencji z udziałem zainteresowanych rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz nauczycieli - oligofrenopedagogów pracujących w sześciu specjalnych szkołach działających na terenie obwodu brzeskiego.

koordynator projektu Lucyna Wawreszuk 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444