Home

Ilość odsłon: 648   Data publikacji:  2007-11-08

W trosce o bezpieczeństwo dzieci

   

3 listopada odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycielek z Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce.

      W trosce o bezpieczeństwo dzieci, które jest jedną z naczelnych zasad przedszkola na Rzecznej, wszystkie nauczycielki i Pani Dyrektor D. Durzyńska zostały przeszkolone przez instruktorów PPP z SP ZOZ WSPR z  Białegostoku.

Program szkolenia m.in. dotyczył:

·        koncepcji łańcucha przeżycia jako podstawy organizacji systemu ratowniczego,

·        aspektów prawnych udzielania pierwszej pomocy przez ratowników niemedycznych,

·        ćwiczeń z zakresu:

- postępowania ABC na miejscu zdarzenia,

- wentylacji bezprzyrządowej,

- zewnętrznego masażu serca,

- resuscytacji krążeniowo – oddechowej,

- postępowania w urazach,

- ewakuacji ciała obcego z dróg oddechowych,

- pozycji bocznej ustalonej.

     Jest duża nadzieja, że wiadomości i umiejętności praktyczne nigdy nie będą musiały być wykorzystane w placówce, jednak ich znajomość powinna być standardem w przygotowaniu do pracy z dziećmi.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444