Home

Ilość odsłon: 4553   Data publikacji:  2007-01-16


,, CHCĘ ŻYĆ ZDROWO I BEZPIECZNIE ”

 

Wzorem lat ubiegłych na przełomie listopada i grudnia 2006r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Hajnówce odbyła się kolejna już akcja profilaktyczna. Przebiegała ona pod hasłem  ,,Chcę żyć zdrowo i bezpiecznie’’ i objęła swoim zasięgiem zarówno dzieci, nauczycieli jak i rodziców.

       Tegoroczne obchody miały na celu przede wszystkim wdrożenie do prowadzenia zdrowego stylu życia, jak również zapobieganie agresji wśród młodzieży szkolnej.
     Jednym z pierwszych zadań zrealizowanych w ramach akcji było przygotowanie na korytarzu szkolnym gazetek tematycznych pod hasłem ,, Dekalog zdrowego żywienia ’’ oraz ,, NIE! Dla przemocy; TAK! Dla kultury ’’.

Dla uczniów klas I – III zorganizowano spotkanie z pracownikiem PSSE w Hajnówce Panią mgr Zenaidą Barduszko na temat: ,, Czy wiesz jak należy dbać o swoje zdrowie ’’?, natomiast uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w spotkaniu z policjantem Panem Sławomirem Grygorukiem, który zapoznał ich z konsekwencjami zachowań agresywnych i przemocy stosowanej przez uczniów w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Odbyły się również spotkania uczniów z wychowawcami klas,  którzy  zapoznali swoich wychowanków z konsekwencjami stosowania przemocy w świetle prawa szkolnego.

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach akcji było ogłoszenie dla uczniów klas I–III  konkursu plastycznego na plakat z hasłem promującym zdrowy styl życia. Prace uczniów zostały następnie wyeksponowane na korytarzu szkolnym, a autorzy najciekawszych prac otrzymali dyplomy z rąk Pani Dyrektor.

Wychowawczyni klasy II przeprowadziła natomiast w swojej klasie program edukacyjny ,, Radosny uśmiech, radosna przyszłość ”, a także zorganizowała dla uczniów wszystkich klas  spotkanie z hajnowskim maratończykiem Panem Aleksandrem Prokopiukiem, który w sposób niezwykle interesujący opowiadał dzieciom o swoim hobby, jakim jest bieganie.

W ramach akcji odbył się również cykl  spotkań na temat agresji z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Panią mgr Ireną Małyszko oraz Panią mgr Anną Kowalską. Miały one charakter zajęć warsztatowych ( dla uczniów klas IV – VI ), oraz prelekcji ( dla rady pedagogicznej oraz dla rodziców ).

        Młodzież klas starszych uczestniczyła w konkursie literackim na wiersz o zdrowiu. Prace uczniów zostały następnie ocenione przez komisję i nagrodzone dyplomami przez Panią Dyrektor. Pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy IV Urszula Klimczuk. A oto jej wiersz:

Każdy lekarz Ci to powie,

Najważniejsze dbaj o zdrowie.

 Jedz warzywa i owoce,

A spokojnie prześpisz noce.

 O warzywach też pamiętaj,

W każdy dzień i w każde święta.

 Każdy ranek bez gadania,

Musisz zacząć od śniadania.

 Ważna też jest gimnastyka,

Dla dziewczynki i chłopczyka.

 I codziennie dzieci zdrowe,

Do nauki są gotowe.

 

      Dla nauczycieli zostało zorganizowane  szkolenie dotyczące  zasad udzielania pierwszej pomocy  z udziałem Pani mgr Mirosławy Olichwier, która jest pracownikiem Zarządu Rejonowego PCK w Hajnówce. Uczestnicy szkolenia otrzymali stosowne zaświadczenia.
      Na zakończenie zorganizowano uroczysty apel podsumowujący akcję, przygotowany przez kl. I. Na uroczystość zaproszono Panią Dyrektor, nauczycieli,  rodziców oraz uczniów naszej szkoły, a także pracownika PSSE w Hajnówce. W trakcie apelu przeprowadzony został konkurs prozdrowotny dla klasy II oraz III.

Koordynator akcji: Anna Środa

Współorganizatorzy: Tamara Kuźma,

Ludmiła Jakimiuk, Lucyna Smyk, Maria Kruk


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444