Home

Ilość odsłon: 4453   Data publikacji:  2007-01-08


Zachowaj Trzeźwy Umysł

 

„Umysł dziecka – las, którego wierzchołki lekko się poruszają, gałęzie splatają, liście drżąc dotykają”.                                                                     JANUSZ KORCZAK

     W 2006 roku w piątej ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Sportu po raz kolejny udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce.
      Koordynatorem kampanii na terenie Hajnówki jest Urząd Miasta, a akcję wspiera Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której przewodniczącym jest Mirosław Awksentiuk, sekretarz UM.
     Głównym celem profilaktycznym kampanii jest promowanie zachowań prozdrowotnych prospołecznych „Nie jestem sam, Dobrze wybieram”; przeciwdziałanie negatywnym skutkom używania alkoholu, narkotyków oraz stosowania przemocy „Więcej wiem, Dobrze wybieram”; promocja sportu jako alternatywy wobec patologii „Słucham mistrzów, Dobrze wybieram”.
    4 stycznia 2007 roku laureatom z Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi klasie I b – Gimnazjum, oraz klasie II c Gimnazjum nagrody wręczyła Joanna Wróbel – koordynator MPPIRPA, pracownik Urzędu Miasta Hajnówka. Podczas wręczania nagród obecna była Irena Snitkowska – pedagog szkolny, oraz  Małgorzata Kozak – nauczycielka j. polskiego.
      Mam nadzieję, iż dzieci wyruszając w dalszą drogę swojego dorosłego życia będą się kierować głosem serca i siłą umysłu i „Zachowają Trzeźwy Umysł”

 Joanna Wróbel


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444