Home

Ilość odsłon: 3505   Data publikacji:  2006-12-27


Zuchy – najmłodsi patrioci

 

Chociaż mają dopiero po 6 lat, uczestniczą w niemal wszystkich miejskich uroczystościach związanych z narodowymi świętami, znają wiele faktów z historii Polski, umieją zaśpiewać narodowy hymn i bardzo chcą być patriotami.

     Nie są to wszystkie cechy przedszkolaków z przedszkola nr 1 w Hajnówce, które należą do jedynej w mieście i nielicznych na Podlasiu drużyn zuchowych. ”Leśne skrzaty” rozumieją mapę świata, odnajdują na niej swój kraj i są  dumne z noszenia biało czerwonych chust.
     Od trzech lat opiekunką zuchowej drużyny przedszkolaków jest Agnieszka Pieśluk, która zachęcona do prowadzenia dodatkowych zajęć z najmłodszymi, odbyła jak twierdzi, prawdziwie wojskowy obóz przygotowawczy połączony z kursem prowadzenia takiej drużyny. Zuchowe zajęcia od początku istnienia cieszyły się w przedszkolu wielką popularnością. Co roku, mimo większej ilości chętnych, uczęszcza na nie tylko 25 dzieci.

       Zbiórki, które odbywają się w specjalnie powstałej „Zuchówce” to nie tylko doskonałe zabawy ruchowe i edukacyjne. Są to przede wszystkim lekcje patriotyzmu, poszanowania narodowych wartości, kultu flagi państwowej oraz etyki i zasad współżycia w społeczeństwie.
      - Dzieci bardzo chętnie chodzą na zajęcia związane z poznawaniem historii Polski, przygotowywaniem flag na uroczystości i w ogóle utożsamiania się ze swoją ojczyzną – mówi Agnieszka Pieśluk – Jednak w domach nie zawsze kontynuowane jest takie wychowanie. Jeśli nie ma w rodzinie chęci do współdziałania z moimi wysiłkami, dziecko szybko zapomina i wpajane zasady stają się nie ważne.


Agnieszka Pieśluk

      Kiedy podczas obchodów narodowych świąt najmłodsi hajnowianie w mundurkach i biało – czerwonych chustach składają na pomnikach kwiaty z zuchowym pozdrowieniem i okrzykiem „czuj”, witani są zawsze gromkimi brawami. Zuchy w opinii przedszkolnych wychowawczyń nie tylko chętnie uczestniczą w uroczystościach miejskich, ale wiedzą, z jakimi faktami są związane i posiadają wiele ważnych historycznych wiadomości.

       Organizowane w przedszkolu cotygodniowe zbiórki prowadzone są według specjalnych metod. Stałym ich elementem jest gawęda, czyli opowiadanie będące myślą przewodnią spotkania, wesołe zabawy taneczne i zręcznościowe, zajęcia plastyczne oraz techniczne.
       - Podczas zwykłej pracy z przedszkolakami niejednokrotnie da się zauważyć wpływ uczęszczania dziecka na zbiorki. Poczuwa się ono do odpowiedzialności i przestrzegania kodeksu zucha. Hasła: zuch mówi prawdę, jest dzielny, pracowity i coraz lepszy, przedszkolaki traktują bardzo poważnie, i często nawzajem je sobie przypominają. Szkoda, że moi wychowankowie po odejściu do szkoły nie mogą być dalej zuchami. Rodzice niejednokrotnie skarżą się, że w szkołach nie ma drużyn zuchowych. – dodaje z żalem instruktor Agnieszka Pieśluk.

Jolanta Zachaj 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444