Home

Ilość odsłon: 3430   Data publikacji:  2006-10-20


W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH

 

,,Ruch i podskok to zabawa.
Sport dla dzieci ważna sprawa.
Ręce w górę, w przód i w bok,
skłon do przodu, przysiad, skok''.

            Jesień nie musi być czasem nostalgii i tęsknoty za minionym latem - może być porą roku ofiarowującą nie tylko mnogość różnorodnych darów przyrody, ale i dostarczającą wielu przeżyć. W edukacji przedszkolnej kładziemy nacisk nie tylko na wiedzę o zdrowiu i sposobach jego ochrony, ale również na dostarczanie dzieciom argumentów, które świadczą o korzyściach płynących z dbania o własne zdrowie i pomnażanie jego potencjału. Dzięki takim działaniom, dziecko samo lub z pomocą dorosłych podejmie w przyszłości działania prozdrowotne w najróżniejszych sytuacjach życiowych.
             Ruchowe zabawy, ćwiczenia i gry są dla dzieci niefrasobliwą i atrakcyjną nauką o fizycznych cechach otoczenia. Każde zetknięcie się dziecka z fizycznym otoczeniem i jego przedmiotem wzbogaca zasób jego doświadczeń, ruchowe nawyki, którymi będzie ono w przyszłości posługiwać się w codziennych czynnościach, w pracy i opanowaniu skomplikowanych czynności. W zabawowych formach ruchowych dziecko poznaje zakres swych możliwości, miarę wysiłku, uczy się odpowiednio reagować w obliczu trudności, przeciwieństw, zagrożeń i konieczności.

            Jeśli uzupełnimy wartość gier i ćwiczeń ruchowych o walory wychowawcze i rekreacyjne stwierdzimy, że rozwijają one wszechstronnie organizm dziecka. Zabawy i gry ruchowe stanowią jedną z najbardziej interesujących form zabawowych dzieci. Opierają się na różnorodnych postaciach ruchu, ktory w nich dominuje. Dają możliwość oddziaływania na fizyczną i psychiczną stronę osobowości bawiącego się oraz sprzyjają nerwowemu odprężeniu i czynnemu wypoczynkowi. W toku gier i zabaw ruchowych podnosi się wydolność wielu układów i narządów, zwłaszcza układu mięśniowego i ruchowego, krążenia, oddychania, przemiany materii, a także rozwijają się wszystkie cechy motoryki: siła, szybkość, zręczność, wytrzymałość oraz umiejętności ruchowe.

             Zabawom i grom ruchowym towarzyszy zazwyczaj duże zaangażowanie uczuciowe i przeżywanie emocji, co zbliża je do sportu. Emocje te nie przebiegają jednak w takim napięciu, jakie występuje zazwyczaj w sporcie. Są one za to zabarwione uczuciem nieskrępowanej radości i zadowolenia, co sprzyja wypoczynkowi i odprężeniu, a zarazem skupieniu uwagi i zainteresowania.  Wpływają rownież korzystnie na rozwój umysłowy dzieci, a także wywierają dobroczynny wpływ na rozwój charakteru dzieci i są między innymi, sposobem na kształtowanie takich  jego cech, jak: samodzielnośc, śmiałość, pomysłowość, panowanie nad sobą, dokładność i zdyscyplinowanie. Zabawy i gry ruchowe mają duże znaczenie także w procesie moralnego wychowania, gdyż zwykle mają społeczny charakter, w związku z tym rozwijają ducha koleżeństwa i społecznej solidarności, wychowują w poczuciu sprawiedliwości i nietolerancji wobec naruszania prawideł życia społecznego. Przypisując grom i zabawom ruchowym tak wielkie znaczenie w procesie wychowania, musimy zarazem pamiętać, iż poszczególne ich odmiany wpływają na organizm w sposób swoisty i charakterystyczny dla danej formy ruchu.
            Dnia 29.09.06 r. sześciolatki z grupy VI Przedszkola nr 5 w Hajnówce uczestniczyły w imprezie o charakterze turystyczno-rekreacyjnym, której celem było odkrywanie piękna środowiska społeczno-przyrodniczego, rozwijanie postawy badawczej, przebywanie i działanie w świecie przyrody, rozbudzanie przynależności do regionu Podlasia, grupy rowieśniczej oraz wdrażanie do czynnego wypoczynku.

            Dzięki uprzejmości Państwa Jolanty i Jana Abramczuków, dzieci miały okazję spędzić dzień, obfitujący w moc wrażeń, w przepięknym otoczeniu gospodarstwa agroturystycznego zlokalizowanego we wsi Budy. W tejże bajecznej scenerii odbył się jesienny turniej sportowy. Poszczególne konkurencje, w których uczestniczyły przedszkolaki, były okazją do zaprezentowania refleksu, szybkości, zręczności i zdrowej rywalizacji. Świeże powietrze i ruch sprawiły, że upieczone na grilu kiełbaski smakowały wybornie. Przedszkolaki doświadczyły również wiele radości płynącej z ekscytującej zabawy oraz zdobytych nagród. Wrociły do przedszkola w znakomitym nastroju.    Aktywnie spędzony dzień z pewnością na długo utkwi w pamięci naszych wychowanków. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY PAŃSTWU JOLANCIE i JANOWI ABRAMCZUKOM za udostępnienie działki, przygotowanie nagród, poczęstunku oraz dofinansowanie przejazdu. Jesteśmy także wdzięczni p. M. Kolankiewicz i p. M. Kabać za pomoc w opiece i organizacji imprezy, a Paulinie Abramczuk (córce gospodarzy) za upieczenie pysznych kiełbasek na grilu.

Wycieczkę przeprowadziły i zrelacjonowały: Aniela Kot i Lucyna Stawarz

Oto fotoreportaż z wycieczki:

 

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444