Home

Ilość odsłon: 4421   Data publikacji:  2006-07-06


„ NIECH ŚWIAT LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE
NABIERA WYMIARÓW NORMALNOŚCI ”

   

Zespół Szkół Specjalnych ( ZSS ) w Hajnówce, którego dyrektorem jest pani Irena Zin, realizuje projekt pod nazwą „ Niech świat ludzi niepełnosprawnych intelektualnie nabiera wymiarów normalności” sfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Przemiany w Regionie - RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

  Celem tego Programu jest m.in. wspieranie demokratycznych przemian w krajach byłego bloku wschodniego poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem. Projekt ZSS w H-ce ma na celu przede wszystkim dzielenie się z placówkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w Hajnówce i w Buczemlu na Białorusi polskim doświadczeniem w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych wynikających z pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz kształtowanie w środowiskach lokalnych pozytywnych postaw obywatelskich wobec tych osób.
    W ramach działań zmierzających do realizacji projektu w dniach 22, 23 i 24 czerwca w ZSS odbyło się polsko-białoruskie spotkanie seminaryjno-warsztatowe, w którym udział wzięli przedstawiciele placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych w Hajnówce oraz nauczyciele Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Buczemlu na Białorusi.

 Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w H-ce reprezentowała dyrektor Zenaida Kiendyś, Warsztaty Terapii Zajęciowej - kierownik Michał Bajko, Przedszkole Integracyjne - dyrektor Krystyna Czurak, Ośrodek Wzornictwa Mebli dla Osób Niepełnosprawnych – dyrektor Piotr Jezierski oraz sekretarz Stowarzyszenia Wspierania Rodzin pn. „Uśmiech dziecka” – Jolanta Prusinowska. Na spotkanie przybyli również przedstawiciele innych placówek współpracujących z ZSS: Biblioteki Miejskiej - Halina Wojskowicz,  Muzeum Białoruskiego - Jan Karpiuk, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Walentyna Troc, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Paweł Szymaniuk, Stowarzyszenia „ a także  Starostwa Powiatowego - Maria Owerczuk, Halina Chwojko, Jan Chomczuk i Urzędu Miasta - Grażyna Kotuszewska.
     O oprawę medialną dbała lokalna prasa: Kurier Hajnowski - Marta Chmielińska, Gazeta Hajnowska - Tadeusz Topolski, Niwa - Aleksy Moroz i Radio Białystok - Stanisław Pulnar.

Polscy i białoruscy uczestnicy spotkania zaprezentowali swoje placówki oraz obejrzeli występy artystyczne uczniów ZSS. Składały się na nie ciekawe wiersze i  inscenizacje.

Część artystyczną zakończono wspólnym tańcem integracyjnym uczniów i nauczycieli nagrodzonym gromkimi brawami przez rodziców oraz pozostałych uczestników uroczystości.

 Po prezentacji placówek i części artystycznej uczestnicy spotkania odwiedzili wszystkie placówki działające na rzecz osób niepełnosprawnych w Hajnówce, zapoznali się ze specyfiką i formami ich pracy.

W Muzeum Białoruskim obejrzeli również wystawę prac plastycznych uczniów ZSS w Hajnówce.

  Odrębną częścią międzynarodowego spotkania był czynny udział białoruskich partnerów w warsztatach plastycznych, tanecznych i teatralnych prowadzonych przez nauczycieli ZSS.

       Białoruscy nauczyciele wykonali scenografię, rekwizyty oraz plakat informacyjny do przedstawienia „Trzy świnki”, w którym sami wzięli czynny udział przedstawiając go w języku białoruskim. Wszyscy nauczyciele nauczyli się również podlaskich tańców wykonując je w samodzielnie zrobionych w czasie warsztatów strojach.
      Ważnym elementem pobytu białoruskich nauczycieli w Polsce było odwiedzenie miejsc architektonicznie przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w Hajnówce i Białowieży. Goście widzieli podjazdy dla wózków inwalidzkich wybudowane przy instytucjach użyteczności publicznej: bankach, szkołach, urzędach, ośrodkach zdrowia i sklepach, a także przy budynkach prywatnych, przy których zamontowano windy zewnętrzne.

 Dzięki realizacji w/w projektu białoruscy partnerzy zapoznali się z sukcesami zawodowymi pedagogów Zespołu Szkół Specjalnych w Hajnówce, z formami i metodami pracy aktywizującymi osoby niepełnosprawne intelektualnie. Z białoruskimi nauczycielami podzielono się również różnymi praktycznymi, zawodowymi doświadczeniami. Doświadczenia te są różne, bardziej lub mniej pozytywne, ale oligofrenopedagodzy z każdych z nich potrafią wyciągać daleko idące wnioski, by ich praca była jak najbardziej efektywna i służyła osobom niepełnosprawnym intelektualnie tak, by „… ich świat nabierał wymiarów normalności”. Mamy nadzieję, że realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości pracy obu placówek zarówno w Hajnówce jak i w Buczemlu oraz do wypracowania nowych przyszłych działań na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Projekt będzie realizowany do listopada 2006r. We wrześniu b.r. planowany jest wyjazd nauczycieli ZSS do Szkoły w Buczemlu celem dalszej wymiany doświadczeń i ewaluacji zaplanowanych w projekcie działań.

                                                          koordynator projektu Lucyna Wawreszuk


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444