Home

Ilość odsłon: 4973   Data publikacji:  2006-04-27


Przez miedzę

 

Młodzież  z Hajnówki i Prużan z Białorusi już jesienią przemierzy wspólnie wyznaczoną trasę przyrodniczo – kulturową, przekraczając turystyczne przejście graniczne w Białowieży.

     Przedsięwzięcie połączone z wzajemnym poznawaniem swoich regionów i szkół, wymianą szkolnych zespołów wokalnych, a także nawiązaniem transgranicznych przyjaźni, możliwe jest dzięki funduszom unijnym Euroregionu Puszcza Białowieska, pozyskanym przez Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce. Projekt pod nazwą „Przez miedzę” realizowany jest przy współudziale Liceum nr 5 w Prużanach.
   W ostatnich dniach kwietnia odbyła się pierwsza wizyta młodzieży z Białorusi w Hajnówce. Dwudniowy pobyt obfitował w szereg spotkań promujących sąsiadujące regiony jak również integrujących młodzież z obu krajów.

   – Chcemy, aby uczniowie zarówno z jednej jak i drugiej strony wiedzieli, iż pomimo dzielącej nas granicy, to na prawdę jesteśmy tacy sami – powiedziała Alina Ławrynowicz, nauczycielka ZSzDNJB uczestnicząca w projekcie - Mamy przecież wspólną puszczę, takie same korzenie, kulturę i zwyczaje. Granica jest dla nas tworem sztucznym. Zamierzeniem projektu jest, aby młodzież poznała ziemię Prużańską i Hajnowską. Wkrótce nasi uczniowie pojadą z rewizytą do Białorusi.
    Pierwsze międzynarodowe spotkanie trwało dwa dni. W Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego odbyła się prezentacja multimedialna o regionie prużańskim oraz występy wokalno – muzyczne białoruskiej młodzieży. Goście czyli dwudziestu sześciu uczniów wraz z opiekunami odbyło wycieczkę po Hajnówce połączoną z zajęciami etnograficznymi oraz zwiedzaniem świątyń i muzeów. Odwiedzono również Białowieżę, park narodowy i rezerwaty przyrody.

- Pobyt w Polsce to dla nas nagroda - mówi 18 letnia Hanna z Prużan – Było wielu chętnych na wyjazd, ale pojechali tylko nieliczni za swoje wysokie osiągnięcia w nauce, sporcie lub inne. Jestem tu pierwszy raz i bardzo podoba mi się Polska, a tym samym Unia Europejska.
    Projekt wraz z dyrektorem ZSzDNJB Eugeniuszem Saczko realizują nauczyciele: Alina Ławrynowicz, Alina Plis, Bożena Lewczuk i Eugeniusz Jańczuk.

JZ


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444