Home

Ilość odsłon: 4621   Data publikacji:  2006-04-09


„Młodzież z Dwójki poznaje podstawy przedsiębiorczości”

 

Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu Sokrates- Comenius. Treści samego projektu lub materiałów nie odzwierciedlają stanowiska komisji Europejskiej czy Agencji Narodowej w danej sprawie, a w związku z tym ani Komisja, ani Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialności.

          „Co to jest bezrobocie?, Jakie są skutki tego zjawiska?, Ile wynosi liczba bezrobotnych na terenie powiatu hajnowskiego?, Jakie są zadania Powiatowego Urzędu Pracy?, Co to jest Klub Pracy?, Jak szukać pracy?” Na te wszystkie, wcale nie takie łatwe, pytania udzielali odpowiedzi uczniom Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce.

Zajęcia przeprowadzone w wyniku umowy partnerskiej między Powiatowym Urzędem Pracy a Zespołem Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce, odbywały się regularnie w okresie od 1 października 2005 r. do 31 marca 2006 r. i realizowane były w ramach Szkolnego Projektu Comeniusa pt. „Poznając – zrozumieć i pomóc”.

Dziesięcioosobowym  grupom uczniów towarzyszyły na spotkaniach nauczycielki zaangażowane w realizację projektu p. Grażyna Wnuczko oraz koordynator p. Anna Rabecka. Uczniowie, mimo obecności opiekuna, sami musieli odnaleźć w urzędzie osobę, z którą byli umówieni na spotkanie i dotrzeć do sali wykładowej Klubu Pracy. Wymagało to odwagi, komunikatywności i samodzielności, co nie zawsze jest takie proste, zarówno dla ucznia klasy VI szkoły podstawowej, jak i I lub II gimnazjum.

„Bezrobocie jest zjawiskiem niebezpiecznym, zarówno dla pojedynczego człowieka, jego rodziny jak i społeczności lokalnej, kraju, świata.  Urząd Pracy pośredniczy pomiędzy osobami bezrobotnymi a pracodawcami. Organizujemy staże dla ludzi młodych, przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne dla starszych, szkolenia oraz poradnictwo zawodowe. Do Klubu Pracy przychodzą ludzie, by się nauczyć, jak nawiązać kontakt z pracodawcą, jak się zachować w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, jak napisać CV i list motywacyjny. Poszukiwanie pracy jest sztuką. Wygrywa ten, kto jest lepszy.” – mówi pani Halina Golonko-pracownik Urzędu.

Uczniowie uważnie słuchali, notowali i zadawali pytania. Oto ciekawsze z nich:

  • „Od czego zależy ilość miejsc pracy?”- pyta Łukasz Łapiński z VI b.

 „Ilość miejsc pracy zależy od rozwoju gospodarczego. Jeżeli rozwija się przemysł, usługi, handel - to wszystko przyczynia się do zwiększenia miejsc pracy.”

  • „Ile osób niepełnosprawnych jest bezrobotnych w naszym powiecie i jakie są szanse znalezienia pracy przez takie osoby?” – pyta Dorota Jaruga z VI c.

 „Na koniec lutego 2006 r. w ewidencji osób bezrobotnych odnotowano 134 osoby niepełnosprawne. Oczywiście, że są  szanse znalezienia przez osoby niepełnosprawne pracy. Pojawia się również tendencja, aby osoby te korzystały z takich samych ofert pracy co inni, o ile oczywiście pozwala im na to stan zdrowia. Niemniej osobom z dysfunkcjami zdrowotnymi trudniej znaleźć pracę.”

  • „Jakie są konkretne sposoby przeciwdziałaniu bezrobociu?” – pyta Ania Bagrowska z I c gimnazjum.

 „Realizowane są różne projekty i programy, aby zachęcić pracodawców do tworzenia miejsc pracy. Urząd organizuje staże, przygotowanie zawodowe, szkolenia – pod potrzeby osób bezrobotnych oraz pracodawców. Jest to tzw.  zatrudnienie subsydiowane.

 „Problem bezrobocia może dotyczyć każdego z nas i to w różnym okresie życia. Nie szkodzi, że jesteśmy dopiero w szkole podstawowej czy gimnazjum. Już teraz chcemy nauczyć się pisać CV i list motywacyjny. A może założymy szkolną firmę?” – z takimi pomysłami opuszczali „młodzi przedsiębiorcy z Dwójki” salę Klubu Pracy.

 Anna Rabecka


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444