Home

Ilość odsłon: 4769   Data publikacji:  2005-10-21

 
 100 lat Związku Nauczycielstwa Polskiego  w Hajnówce

    Przygotowania do obchodów tego święta zaczęły się juz w 2004 roku

  W 2004 roku powołano Komitet Obchodów 100-lecia ZNP, który zebrał informacji o dawnych działaczach z terenu działalności Oddziału oraz wytypował do odznaczeń działaczy ZNP.
W 2005 roku kolejne miesiące były etapami realizowanego harmonogramu:

  • styczeń- integracja nauczycieli czynnych i emerytów -wspólna wycieczka do teatru w Warszawie,

  • marzec- „spotkanie po latach" dawanych i obecnych związkowców z Sekcji Emerytów i Rencistów,

  • maj- wycieczka krajoznawcza do Narwiańskiego Parku Narodów ego i Tykocina:

  • czerwiec- rozszerzenie kontaktów środowiska emerytów hajnowskich ze związkowcami z Czeremchy - wspomnieniowe spotkanie „NAD STAWAMI" (Połowce):

  • lipiec- uporządkowanie i uzupełnienie wiadomości o nauczycielach tajnego nauczania-TON przez SEiR:

  • zebranie informacji i wypełnienie wniosków do odznaczeń działaczy Hajnowskiego Oddziału ZNP;

  • wrzesień- przygotowanie wystawy o historii Związku w Polsce i na naszym terenie:

  • zebranie Zarządu Oddziału przygotowujące uroczystość oddziałową w setną rocznicę ZNP:

  • 26.IX.- wyjazd 20-osobowej delegacji z Oddziału ZNP w Hajnówce na obchody 100-lecia ZNP w Okręgu Podlaskim:

  • październik- jubileuszowa wycieczka członków Związku do Nałęczowa, Puław i Kazimierza Dolnego:

    14.X.2005r.w Hajnowskim Domu Kultury odbyła się główna uroczystość obchodów 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego. Rozpoczęła się referatem okolicznościowym oraz odznaczeniami członków Związku. Zasłużeni otrzymali odznaki za 50-letnią przynależność do ZNP i medale okolicznościowe z okazji 100-lecia ZNP. Nowym członkom ZNP wręczono legitymacje. Na zakończenie uroczystości odbył się występ zespołów tanecznych oraz bankiet okolicznościowy. Goście uczestniczyli również w spotkaniu integracyjnym, które odbyło się w Topile, do którego dojechali turystyczną kolejką wąskotorową.

Alina Pytel


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444