Home

Ilość odsłon: 5068   Data publikacji:  2005-10-12

 
 
Ziemia podlaska, bogata w tradycje - przedszkolne podróże

    ,,Hej Podlasie, jakie cudne,
gdzie jest taki drugi kraj,
tu przeżyjesz chwile trudne,
tu przeżyjesz życia maj’’. 

      Ziemia podlaska, bogata w tradycje, obrzędy, zwyczaje, rozśpiewana pieśniami – nie może odejść w zapomnienie. Poznanie i zrozumienie swoich korzeni wpływa na kształtowanie osobowości dziecka otwartego na otaczającą go rzeczywistość, warunkuje również świadomość tego, kim jest, gdzie mieszka i skąd pochodzi. Uczy szanowania otaczającego świata, miłości do Małej Ojczyzny, a także budzi respekt przed jej historią. Rozwija ponadto chęć bycia bezpośrednim sprawcą swoich doznań poznawczych oraz poczynań. Realizacja zamierzeń związanych z edukacją regionalną, przyrodniczą oraz Programem Wychowawczym Przedszkola skłania do podejmowania przez dzieci różnorodnych działań w przedszkolu, w domu i w środowisku.
    W ramach realizacji tychże programów nauczycielki z grupy VI Przedszkola nr 5 w Hajnówce przy współpracy z rodzicami  zorganizowały swoim podopiecznym  dnia 07.10.2005 r. wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego ,,Łozice’’. Jej celem było kształtowanie u dzieci poczucia więzi z najbliższym środowiskiem, poznanie i pielęgnowanie zwyczajów, tradycji oraz przygotowanie do kultywacji i dalszego przekazywania tradycji regionalnej.

    Zamiarem nauczycielek było wytworzenie emocjonalnej więzi z  ,,Małą Ojczyzną’’ i utwierdzenie w przekonaniu, iż warto zadbać o  zachowanie środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń. Starałyśmy się rozbudzać przywiązanie do własnego regionu i ojczystego kraju, a także wyrabiać szacunek dla pamiątek przeszłości. Przedszkolaki miały okazję zapoznać się z charakterystyczną zabudową zagrody wiejskiej i zajęciami jej mieszkańców. Dzieci w naturalnych warunkach mogły poznać sposób wytwarzania twarogu i ubijania masła. Następnie bryczkami wyruszyły na przejażdżkę po Puszczy Białowieskiej. 
     Gospodarze powożący zaprzęgami konnymi okazali się wspaniałymi przewodnikami po kompleksie leśnym. Zajmująco opowiadali o mijanych po drodze, najciekawszych okazach puszczańskiej przyrody. Przedszkolaki miały nawet możliwość obserwacji muchomorów oraz innych grzybów, a także bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Podczas ,,przerwy w podróży’’ wesoło bawiły się w zabawy terenowe.
   Po powrocie do gospodarstwa dzieciom dopisywał apetyt. Z wielką przyjemnością pałaszowały upieczone nad ogniskiem kiełbaski. Wielką niespodzianką  były drożdżowe bułeczki z białym serem domowej roboty, upieczone w piecu chlebowym i naturalna herbatka z bukwicy, zaserwowane przez gospodarzy. Przedszkolaki miały także okazję przyjrzeć się koniom spacerującym po wybiegu, które wcześniej zaprzężone były do bryczek, a także ich potomstwu – źrebakom.
   Pan Roman Patejuk zaprosił dzieci do wspólnego połowu ryb w pobliskim stawie, przy pomocy specjalnej siatki. Bardzo interesujące okazało się również nabieranie wody ze studni przy pomocy żurawia. Po czym z wypiekami na twarzy przedszkolaki powróciły do przedszkola. Dzień spędzony w gospodarstwie agroturystycznym obfitował w moc wrażeń. Dzięki wycieczce dzieci miały możliwość rozwijania intelektu, pamięci , wyobraźni, umiejętności obserwacji oraz wyhasania się w otoczeniu pięknej przyrody. Zadowolenie przedszkolaków, malujące się na ich twarzach, utwierdziło nas w przekonaniu, że wycieczka okazała się ,,strzałem w dziesiątkę’’. 

 Wycieczkę zorganizowały Lucyna Stawarz i Aniela Kot przy współpracy z przedstawicielkami Rady Rodziców grupy VI.

A oto fotoreportaż z wycieczki


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444