Home

Ilość odsłon: 6146   Data publikacji:  2005-03-23

 
Na wagary .... do szkoły

      „Podlasie nasz region” to sesja popularno – naukowa, która odbyła się w Liceum im. M.Skłodowskiej Curie w Hajnówce. Wzięła w niej udział młodzież spędzając w szkole pierwszy dzień wiosny - dzień wagarowicza.

    Sesje takie organizowane są raz w roku i polegają na poświęceniu jednego dnia na wybrany temat wnoszący nowe treści w nauczanie młodzieży. Zazwyczaj organizowane są jesienią, ale wspólnie ustalono, że w tym roku szkolnym taka impreza połączona będzie z powitaniem wiosny. Wspólnym pomysłem było to, aby stworzyli ją sami uczniowie. W efekcie, w salach lekcyjnych zostały przygotowane ekspozycje poświęcone : gospodarce, turystyce, walorom przyrodniczym regionu, twórczości artystów oraz wielokulturowości  połączonej z wielosmakowością. Można było zapoznać się tam z kulturami narodów zamieszkujących kiedyś, jak też obecnie nasz region. Przebrana w białoruskie, żydowskie, tatarskie oraz dawne polskie stroje młodzież, prezentowała zwyczaje oraz potrawy właściwe danym narodom. Można było spróbować żydowskich rogalików z cynamonem oraz tatarskich czybureków. Nie zabrakło tez babki ziemniaczanej oraz wiejskiej peklowanej słoniny.

Na ekspozycji sztuki można było zapoznać się z twórczością lokalnych artystów malarzy, grafików,  rzeźbiarzy oraz fotografów.

     Sesja składała się z oficjalnej części, na której wystąpili przedstawiciele starostwa powiatowego oraz Białowieskiego Parku Narodowego opowiadając młodzieży o działaniach promocyjnych samorządu oraz ochronie Puszczy Białowieskiej.  Z historią powstania Hajnówki oraz jej dziejami na przestrzeni wieków zapoznała młodzież pracownica Miejskiej Biblioteki Publicznej.

  -  Chcielibyśmy abyście mieli świadomość swojej tożsamości  i pochodzenia. Mieszkamy w pięknym miejscu z czego powinniśmy się cieszyć – powiedziała Alla Gryc, pasjonata  i hobbysta historii tego regionu.

     Imprezę urozmaiciła recytacja przez młodzież wierszy, konkursy wiedzy o regionie oraz występy młodzieżowych zespołów tańca.

      Część nieoficjalna polegała na prezentacji ekspozycji w klasach. Tradycyjnie wzięły w niej udział pierwsze klasy.

  - Taka sesja wymaga zaangażowania wielu uczniów – powiedziała Alina Pietraszek, nauczycielka, organizatorka i pomysłodawca tematyki tej sesji - Organizowanie jej dzisiaj, to połączenie przyjemnego z pożytecznym. Chcielibyśmy zatrzymać młodzież w szkole. Chyba się to udało. Ekspozycje cieszą się dużym zainteresowaniem. Klasy są świetnie przygotowane.

-   Pokazaliśmy, że możemy zrobić coś sami, bez udziału nauczycieli -  powiedział Karolina Kudlewska z II klasy, autorka ekspozycji sztuki -  Nie wiedzieliśmy też ze mamy takich artystów. Dopiero dziś, wielu z nas zobaczyło prace lokalnych twórców.
Czy to lepsze niż wagary? -  tak, nam się to podoba.

JZ


 

Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444