Home

 

 

  
"Moje dziecko ma już pięć lat"

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce zaprasza rodziców do uczestnictwa w programie "Moje dziecko ma już pięć lat". Program przeznaczony jest dla rodziców dzieci, które nie uczęszczają do przedszkoli i obejmuje cykl 16 godzin zajęć warsztatowych dla dzieci i rodziców. Warsztaty przygotowują do aktywnego uczestnictwa w wychowaniu i nauce dziecka oraz zapobiegają przyszłym trudnościom szkolnym, poprzez zajęcia edukacyjne dla dzieci i prezentację ćwiczeń rozwijających konkretne sfery. Są to ćwiczenia, które po zakończeniu warsztatów, rodzice i opiekunowie mogą wykonywać z dziećmi w domu. Ćwiczenia ukierunkowane są na rozwój mowy, rozwój poznawczy i motoryczny, usprawniają dzieci wzrokowo i słuchowo, poprawiając koordynację w tym zakresie, co przygotowuje je do przyszłej nauki czytania i pisania. Przy okazji zajęć warsztatowych przeprowadzana jest diagnoza rozwoju dziecka, pozwalająca na szybkie dostrzeżenie nieprawidłowości i ich terapię.
Warsztaty w ramach "Moje dziecko ma już pięć lat" przygotowują rodziców do samodzielnej pracy z dzieckiem w domu.
 
Poradnia zaprasza również rodziców wszystkich innych dzieci zainteresowanych pomocą pedagogiczną i psychologiczną - zaniepokojonych rozwojem swojego dziecka, chcących zapewnić mu jak najlepszy rozwój, chcących dowiedzieć się więcej o prawidłach wychowywania. Poradnia przeprowadza warsztaty kształtujące umiejętności wychowawcze - uczą one np. jak reagować by nie dopuścić do rozwoju agresji w dziecku, jak pomagać dziecku kształtować kontakty z rówieśnikami, jak nauczyć dziecko odmawiać itp.
 
Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju działający w Przychodni Rejonowej nr 1 w pok. 16 w każdą środę w godzinach 10 - 12 zaprasza na konsultacje rodziców zaniepokojonych zauważonymi nieprawidłowościami w rozwoju ich dziecka. Ośrodek obejmuje swoją działalnością dzieci od urodzenia do wieku przedszkolnego.

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444