Home

Ilość odsłon: 5049   Data publikacji:  2004-08-20

Remonty w hajnowskich szkołach na finiszu.

Wakacje - to w placówkach oświatowych tradycyjnie okres remontów. Większość z nich zostanie zakończona tuż przed pierwszym dzwonkiem.
Prace remontowe , modernizacyjne lub naprawcze prowadzone są niemal w każdej placówce oświatowej.
Zakres prac w Zespole Szkół Nr 1 ( Szkoła Podstawowa Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 ) jest bardzo duży gdyż obejmuje w ramach termomodernizacji : wymianę okien ( 186 sztuk ) , wymianę drzwi wejściowych, ocieplenie stropodachu wraz z wykonaniem obróbek blacharskich , ocieplenie ścian oraz wykonanie elewacji budynku. Zakończono modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.

W Zespole Szkół Nr 2 ( Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum Nr 3 ) trwa kompleksowy remont dachu budynku szkolnego . Zaplanowano wyminę pokrycia dachowego, przebudowę komina dymowego, remont obróbek blacharskich oraz remont elewacji przydachowej.
Oprócz tego w placówce dokonano wymiany ok. 70 okien w salach lekcyjnych , odnowiono niektóre pomieszczenia dydaktyczne i stołówkę , przystosowano pomieszczenie na nową pracownię komputerową.
Zakończono odnawianie ścian korytarzy i klatek schodowych w Zespole Szkół Nr 3 ( Szkoła Podstawowa Nr 6 i Gimnazjum Nr 2 ) . Trwają jeszcze drobne prace naprawcze .
Dobiegają też końca zaplanowane na bieżący rok prace w Szkole Podstawowej Nr 3 t.j.
malowanie niektórych pomieszczeń, przygotowanie sali na pracownię komputerową, położenie glazury , terakoty oraz wymiana armatury sanitarnej w łazience . Na części budynku szkoły położono nową elewację.
W Przedszkolu Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi zmodernizowano i dostosowano do wymogów unijnych kuchnię , obieralnię warzyw i zmywalnię. Trwa jeszcze naprawa sprzętu gospodarczego i odnawianie mebli.
Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi zakończyło prace związane z odnowieniem podłóg. Wszystkie parkiety w salach zajęć poddano cyklinowaniu i lakierowaniu.
W Przedszkolu Nr 1 i Nr 2 wykonano drobne prace naprawcze i remontowe. W obu przedszkolach odmalowano kuchnie i zaplecza kuchenne. Trwają jeszcze przygotowania sprzętu podwórkowego do rozpoczęcia roku szkolnego.

Oprócz wymienionych inwestycji i modernizacji wykonano wiele innych prac poprawiających stan techniczny i estetykę szkół i przedszkoli w Hajnówce.
Łączna kwota przeznaczona w 2004r. przez Urząd Miasta w Hajnówce na remonty i modernizacje w placówkach oświatowych wynosi 973. 047 zł. , z czego 37. 121 zł
pozyskano z rezerwy budżetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
W mieście już kolejny rok realizowany jest program kompleksowych remontów placówek podległych samorządowi . W 2003r. termomodernizacją objęto Przedszkole Nr 1 przy ul. Jagiełły 7 . Estetyczne, słoneczne kolory elewacji budynku cieszą nie tylko najmłodszych zaś efekt w postaci oszczędności na ilości zużywanego ciepła w zimie korzystnie wpływa na budżet placówki i na samopoczucie przebywających w nim dzieci i pracowników. Po zrealizowaniu w b. r. prac termomodernizacyjnych w Zespole Szkół Nr 1, Władze Miasta planują przystąpić do następnych . W planach jest Przedszkole Nr 2 i Zespół Szkół Nr 3.

E.M.


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444