Home

Ilość odsłon: 2778   Data publikacji:  2007-10-05


Dyskusyjny Klub Książki poleca: „... i poniosły konie” W. Odojewskiego

 

Na pewno każdy z nas pamięta taką książkę, po przeczytaniu której długo nie można powrócić do porządku dziennego, taką, która budzi nasze sumienie, burzy dotychczasowy światopogląd,  nie pozwala o sobie zapomnieć...

       Nie są to zazwyczaj lektury „lekkie, łatwe i przyjemne”, czytane do poduszki lub gdy dopadnie nas jesienna chandra. Zdecydowanie, do takich lektur zaliczyć należy opowiadania Włodzimierza Odojewskiego, pochodzące z najnowszego zbioru zatytułowanego „...i poniosły konie”, o którym mięli przyjemność rozmawiać członkowie hajnowskiego Dyskusyjnego Klubu Książki, podczas kolejnego spotkania w Klubie (26.09.2007).

       Proza Odojewskiego nie należy do lektur łatwych, i nie chodzi tu tylko o sam sposób pisania (autor bowiem wypracował swój niepowtarzalny styl), ale przede wszystkim o tematykę, wokół której oscylują wszystkie jego dotychczasowe powieści. Poruszają  one problematykę jakże  trudnych i zawiłych stosunków polsko-ukraińskich, które na przestrzeni dziejów, wskutek wielu wydarzeń i czynników, skazane są na nieustanną konfrontację. Wydarzenia roku 1943, a konkretnie rzeź ludności polskiej na Podolu i Wołyniu, stanowią tragiczny początek cyklu 12 opowiadań napisanych przez Odojewskiego. Klubowicze zauważyli, że autor opisując sceny mordów dokonywanych przez Polaków i Ukraińców, nie staje po żadnej ze stron, a taka postawa sugeruje, że nie jest to proza rozrachunkowa, szukająca sprawiedliwości i dążąca do napiętnowania winowajców. Jest to raczej literacki komentarz do zawiłej historii obu narodów, które zdawałoby się, o podobnej słowiańskiej mentalności, nie potrafią żyć w naturalnym sąsiedztwie i braterstwie. Tamte dramatyczne fakty, ale także ich późniejsze konsekwencje: polityczne szykany, życie w ciągłym strachu, psychiczna dezintegracja, jak bumerang powracają we wspomnieniach bohaterów opowiadań, wywołując ból, nostalgię, także u czytelnika. Według niektórych klubowiczów fenomen pisarstwa Odojewskiego, to także zasługa stylu autora, bardzo chłodnego, ale  zarazem silnie oddziaływującego na emocje czytelnika.
      Kwiecistość wyrażeń, bardzo rozbudowana składnia, pozwalają autorowi stwarzać malarskie wręcz opisy przyrody, które zdaniem czytelników, pobudzają nie tylko  wzrok, ale też i  inne zmysły.  Sugestie klubowiczów, iż opowiadania Odojewskiego  powinny znaleźć się w kanonie lektur szkolnych, poświadczają  o ich literackiej wartości i moralnym przesłaniu.
      Książce „Cień wiatru” C.R. Zafona poświęcone będzie kolejne spotkanie Klubu. Wszystkich tych, którzy chcą ciekawie i w miłym towarzystwie spędzić czas, zapraszamy serdecznie w środę, 28.11.2007 r. o godz. 18.30. Egzemplarze książki dostępne są w Wypożyczalni dla Dorosłych.

 Joanna Kisielewicz