Home

Ilość odsłon: 4811   Data publikacji:  2006-02-27

 
Pierwsza książka o euroregionie

 

Powstała pierwsza dwujęzyczna polsko – białoruska publikacja opisująca problematykę rozwoju gospodarczego i kulturalnego Euroregionu Puszczy Białowieskiej.

        Jej twórcami są nauczyciele hajnowskich szkół i inni mieszkańcy regionu, którzy swoje opracowania zawarli w dwóch zeszytach pod tytułem „Wybrane aspekty rozwoju euroreginów”. Praca zbiorowa pod redakcją Eugenii Panfiluk, nauczycielki z Zespołu Szkół Nr 1 wydana została ze środków Unii Europejskiej, za pośrednictwem Euroregionu Puszcza Białowieska. Jej recenzenci to prof. dr hab. Włodzimierz Prokopiuk oraz prof. dr hab. Bazyli Poskrobko.

     Celem opracowania jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego Podlasia. Kierowane jest ono zarówno do mieszkańców regionu jak również do wszystkich zainteresowanych aspektami kulturowymi wschodniej części naszego województwa oraz przygranicznych terenów Białorusi. Rozdziały, które zawiera publikacja, są zbiorem opracowań, konspektów, wywiadów oraz propozycji lekcji różnych przedmiotów szkolnych popularyzujących wiedzę z zakresu wybranych obyczajów i obrzędów.
      24 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce odbyła się uroczysta promocja wydawnictwa, na której Eugenia Panfiluk zaprezentowała jego twórców oraz historię powstania. Publikacja jest jednym z wielu działań podjętych przez Zespół Szkół Nr 1 w Hajnówce w ramach projektu „Obyczaje i obrzędy Euroregionu Puszcza Białowieska”. Razem z opracowaniem powstał video-reportaż ukazujący realizację projektu przez szkoły polskie oraz jednostki oświatowe z Białorusi. Promocji książki towarzyszy wystawa prac młodzieży, która można obejrzeć w Małej Galerii MBP.


Eugenia Panfiluk

Książki są egzemplarzami bezpłatnymi, można wypożyczyć je w hajnowskiej bibliotece lub otrzymać w Zespole Szkół Nr 1 w Hajnówce.


Burmistrz Anatol Ochryciuk złożył na ręce Eugenii Panfiluk gratulacje i podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się do powstania publikacji.

JZ