Home


"Dramat religijny Tołstoja”

Czy moralne standardy, wskazane przez Chrystusa, można zrozumieć dosłownie ? Czy ewangelia jest w stanie przemienić ludzkie życie ? Kiedy kończy się moralność powszechna i zaczyna moralność niemożliwa ?
Wokół tych pytań krążą szkice Radosława Romaniuka o myśli religijno-filozoficznej Lwa Tołstoja pod tytułem "
Dramat religijny Tołstoja”.
Ten debiutancki utwór wydany przez „Bibliotekę Więzi” w 2004 r. został zauważony na rynku wydawniczym zdobywając Nagrodę
Konkursu Literackiego Fundacji Kultury.
21 kwietnia 2004 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce odbyło się spotkanie z autorem Radosławem Romaniukiem połączone z promocją książki.


Radosław Romaniuk

Kontrowersyjna postać wielkiego rosyjskiego pisarza i kierunek jego myśli od lat fascynują  czytelników. Prowadząc ascetyczny tryb życia mimo posiadania wielkiego majątku i głosząc niepopularne swoiste poglądy, wprowadzał szalony zamęt we własnym życiu oraz całej swojej rodziny. Wiara w misję odmiany Rosji, życia i całego prawosławia doprowadziła Tołstoja do niezrozumienia u współczesnych mu ludzi, w 1901 r. ekskomuniki cerkwi i w efekcie samotnej śmierci bez rodziny i bliskich.


Licznie zgromadzona publiczność

Książka Radosława Romaniuka jest efektem kilkuletniej pracy i poszukiwań informacji o życiu Lwa Tołstoja. Prezentuje walory dobrej prozy i zawiera wnikliwe studium kwestii ewangelicznych głoszonych przez wielkiego pisarza.
Podczas spotkania można było nabyć promowaną książkę po atrakcyjnej cenie.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa malarstwa PIOTRA GAGANA „MOJE PODRÓŻE... ROSJA”.

JZ


Niektóre z prac Piotra Gagana


Radosław Romaniuk z urodzenia Hajnowianin, polonista, doktorant w Zakładzie Literatury XX wieku Uniwersytetu Warszawskiego. Szkice o literaturze współczesnej i filozofii rosyjskiej oraz przekłady prac Lwa Tołstoja i Włodzimierza Sołowjowa publikował w czasopismach i tomach zbiorowych. Jako krytyk literacki współpracuje z magazynem „Nowe Książki”, publikuje również w
„Tygodniku Powszechnym”, „Znaku”, „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”, „Twórczości” i „Czasopisie”. Mieszka w Orzeszkowie koło Hajnówki.

Książka „Dramat religijny Tołstoja” zdobyła nagrodę Konkursu Literackiego Fundacji Kultury.