Home

Ilość odsłon: 4988   Data publikacji:  2004-11-07

 
Znak nadający swoisty rys mijanej okolicy

Piękno starego budownictwa sakralnego, jego unikalność i związana z nim historia były inspiracją powstania książki "Drewniane cerkwie Białostocczyzny” autorstwa Ewy Moroz-Keczyńskiej i Andrzeja Keczyńskiego oraz szeregu prac plastycznych pt. "Krzyże i kapliczki przydrożne na trasie pielgrzymki ekumenicznej Białystok-Grodno-Wilno" artysty plastyka Wiktora Kabaca.
5 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hajnówce obyło się otwarcie wystawy połączone z promocją książki oraz spotkanie z Wiktorem Kabacem i Andrzejem i Ewą Keczyńskimi.

Wystawa

Krzyże i kapliczki rysowałem w czasie ekumenicznej pielgrzymki Białystok-Grodno-Wilno. Starałem się uchwycić nie tyle ich szczegóły, ile klimat - znak w krajobrazie. Znak jakże różnorodny, niepowtarzalny, nadający swoisty rys mijanej okolicy - zawsze jednak pełen powagi - powiedział otwierając swoją wystawę artysta plastyk Wiktor Kabac.


Artysta plastyk Wiktor Kabac podczas otwarcia wystawy


" Wita i żegna Ciebie przy wielkich i małych drogach, przy ścieżkach Twego życia. Jest znakiem chociażby chwilowej refleksji i zadumy, znakiem przyjaznej okolicy, wiary i gościnności ludzi "

Promocja książki

„Do przygotowania tej publikacji skłoniły nas wędrówki do znanych i zapomnianych zakątków naszej „małej ojczyzny”. W ich trakcie odkrywaliśmy różne oblicza piękna: tego niezmiennego, którego źródłem jest przyroda i tego przemijającego, będącego dziełem rąk ludzkich.
Zafascynowało nas piękno drewnianego budownictwa sakralnego. To jeden z najefektywniejszych wyrazów odwiecznego obcowania człowieka z przyrodą, ale przede wszystkim unikalne świadectwo wielowiekowych wydarzeń historycznych zachodzących na Białostocczyźnie. Jest to piękne przypomnienie tradycji Rzeczpospolitej Narodów...
...Odwiedzając wsie i dawne miasteczka południowej i wschodniej Białostocczyzny odkrywaliśmy kolejne drewniane cerkiewki. Urzekły nas swoją skromnością i uporem, z jakim większość z nich trwa w przyrodzie. Podlaskie cerkwie i cerkiewki zaskakują prostotą i skromna architekturą, ubogimi zdobieniami. Nigdzie, może poza zachodnią Białorusią, nie znaleźliśmy świątyń podobnych do naszych podlaskich..."
Ewa i Andrzej Keczyńscy: Drewniane cerkwie Białostocczyzny. Białystok – Białowieża 1999.


Ewa i Andrzej Keczyńscy


Podczas spotkania


Od lewej: Halina i Wiktor Kabacowie, Ewa i Andrzej Keczyńscy

JZ


Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce składa serdeczne podziękowania Piekarni Podolszyńscy za ufundowanie pączków na poczęstunek podczas spotkania.