Home

Ilość odsłon: 5386   Data publikacji:  2004-11-01

 
ROK 2004 – ROKIEM ŻUBRA
75 lat temu największy europejski ssak powrócił do swego prawdziwego domu – Puszczy Białowieskiej
........................................................................................................

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce gościła 28 października Małgorzatę i Zbigniewa Krasińskich autorów książki ŻUBR. MONOGRAFIA PRZYRODNICZA (Warszawa - Białowieża 2004).

„Monografia w zasadniczej części poświęcona jest białowieskim żubrom i oparta o wyniki wieloletnich badań własnych prowadzonych w Puszczy Białowieskiej. W części wstępnej opracowania podano krótkie informacje o systematyce gatunku, współczesnej historii, genetyce i morfologii. Szczegółowo omówiono formowanie polskiej populacji i zmiany liczebności w przedziale 50 lat, jej strukturę i śmiertelność. Porównano rozwój populacji żubra bytujących w obu częściach Puszczy Białowieskiej. Kolejnymi tematami są biologia rozrodu, aktywność, zwyczaje żubra, pokarm oraz organizacja socjalna. (...)”

Małgorzata Krasińska, Zbigniew A. Krasiński „Żubr. Monografia przyrodnicza”
Warszawa 2004, wstęp s.13


Dyrektor MBP Halina Wojskowicz przedstawia gości

 „Nasze całe, dorosłe życie jest związane z Puszczą Białowieską i jej królem żubrem. Po skończeniu studiów na Wydziale Weterynaryjnym w Warszawie, w 1961 roku rozpoczęliśmy prace w Białowieży. Małgorzata w Zakładzie Badania Ssaków PAN, a Zbigniew w Białowieskim Parku Narodowym i tak pozostało do dzisiaj. Zwierzę, któremu poświęciliśmy szmat życia jest doprawdy fascynujące, ogromne, tajemnicze , nieujarzmione, cudem ocalone od zagłady. Od wielu lat zajmujemy się poznawaniem zwyczajów żubra, jego biologią i związkami ze środowiskiem. Śledzenie zmagań tego pierwotnego zwierza o przetrwanie i przystosowanie do zmieniających się warunków środowiska dostarcza wiele satysfakcji. Na razie żubr wychodzi z nich zwycięsko, ale niebezpieczeństwa czyhają z wielu stron. Poznanie tych zagrożeń i podejmowanie działań na rzecz ochrony gatunku jest jednym z najważniejszych celów naszej działalności. Prace nasze koncentrują się głównie w Puszczy Białowieskiej i obejmują cały jej obszar podzielony granica państwową. Podejmowaliśmy także prace nad innymi populacjami żubrów bytującymi w Polsce północno-wschodniej. Efektem jest około 200 naszych publikacji dotyczących żubrów. (...)

Małgorzata Krasińska, Zbigniew A. Krasiński „Żubr. Monografia przyrodnicza”
Warszawa 2004, przedmowa s.9

 Książka była do nabycia podczas spotkania w promocyjnej cenie 30 zł.


Podczas spotkania