Home

   
DZIEŃ  TRZEŹWOŚCI  W  HAJNÓWCE

IX ROCZNICA  POWSTANIA HAJNOWSKIEGO  STOWARZYSZENIA  ABSTYNENTÓW
KLUBU  ABSTYNENTÓW
„DĄB”

13 września 2003 r. w HAJNOWSKIM  DOMU  KULTURY


Zenon Sidun, lekarz oddziału lecznictwa odwykowego w Choroszczy i Jerzy Daniluk, prezes hajnowskiego klubu AA „Dąb”.

9 rocznicę powstania obchodził klub AA „Dąb”, działający przy Hajnowskim Stowarzyszeniu Abstynentów. Uroczystość przyjęła nazwę „Zachowaj trzeźwy umysł”, w związku podjęciem działań w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej. Po raz pierwszy, impreza miała charakter otwarty, dla wszystkich mieszkańców miasta. Niestety ludzi było niewielu.

Wśród zaproszonych gości, znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, księża, lekarze, terapeuci oraz działacze Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na hajnowskie święto, tradycyjnie przyjechali członkowie podobnych klubów, stowarzyszeń i grup AA z województwa podlaskiego. Byli goście z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Łap i Siemiatycz.

 Odbyły się występy zespołów muzycznych i zabawa taneczna. Wszyscy mogli uczestniczyć w otwartych mityngach AA dla alkoholików oraz AL.- amon, adresowanych do osób współuzależnionych. (Impreza miała miejsce w Hajnowskim Domu Kultury, 13 września.)


Jakub Ostapczuk, przewodniczący Rady Miasta Hajnówka i Jerzy Daniluk, prezes hajnowskiego klubu AA „Dąb”.

- Jestem trenerem judo, więc mam do czynienia z abstynentami. Walczymy z pewnymi słabościami, dążymy do szlachetnych celów, a poprzez treningi, ciężkie i wyczerpujące, osiągamy mistrzostwo. To nas łączy. Rozumiem waszą działalność, to co robicie jest bardzo szlachetne – powiedział Jakub Ostapczuk, przewodniczący Rady Miasta Hajnówka.

- Na rocznicy hajnowskiego klubu AA jestem po raz dziewiąty, więc od zawsze – mówi Zenon Sidun, lekarz oddziału lecznictwa odwykowego w Choroszczy. - Zazwyczaj mam pierwszy kontakt z osobami uzależnionymi, a następnie przekazuję je klubowi AA, albo dzieje się odwrotnie, kiedy trafia do mnie pacjent z klubu. Kiedyś, gdy przyjeżdżałem do punktu konsultacyjnego, czekałem na pacjenta. Teraz, chociaż przybywam z półgodzinnym wyprzedzeniem, czeka na mnie 10 – 15 osób. Świadczy to o dobrej pracy hajnowskiego środowiska abstynenckiego.

Funkcjonowanie klubu AA, jest jednym z elementów działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Przykładamy dużą wagę do profilaktyki alternatywnej. Dotyczy ona dzieci z rodzin, w których rodzice są alkoholikami. Właśnie dzieci cierpią najmocniej, dlatego staramy się przeznaczyć jak najwięcej środków, aby pomóc im w odnalezieniu swojego miejsca w życiu – powiedział Mirosław Awksentiuk, przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. – Dofinansowujemy różne formy wypoczynku dla dzieci. W tym roku, przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zorganizowaliśmy 10-dniowe wczasy w Augustowie.

Od kilku lat, prezesem prawie pięćdziesięcioosobowego klubu AA "Dąb" jest Jerzy Daniluk. Spotkania grup samopomocowych AA, odbywają się dwa razy w tygodniu w środy i piątki, w siedzibie klubu przy ul. Ks. Wierobieja w Hajnówce.

Krystyna Kościewicz


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444