Home

                                                                Hajnówka                                                  Wyślij wiadomość    Wpisz się do księgi gości

   
SEMINARIUM INFORMACYJNE
„Dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw”

W dniu 29 sierpnia 2003 roku w Regionalnym Centrum Szkoleniowym w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8 (III piętro) odbędzie się  seminarium informacyjne “Dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw”.

Podczas seminarium można będzie uzyskać informacje na temat:

  • ubiegania się o dotacje (uczestnicy seminarium otrzymają listę tele-adresową z instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości w województwie podlaskim, w szczególności zaś adresy i telefony: Punktów Konsultacyjno-Doradczych, Regionalnej Instytucji Finansującej, ośrodków Krajowego Systemu Usług, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych),

  • dostępnych programów pomocowych dla przedsiębiorstw finansowanych ze środków krajowych i Unii Europejskiej oraz co z poszczególnych programów można dofinansować,

  • w jaki sposób korzystać z dotacji,

Uczestnicy wezmą udział w warsztacie z wypełniania wniosków.

Udział w seminarium dla dwóch osób z firmy jest bezpłatny !

Zgłoszenia udziału w seminarium należy  przesyłać pocztą lub faxem na formularzu do dnia 27 sierpnia 2003 r.

Ilość miejsce ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt: Pani Anna Moczulewska, tel.: (085) 740 86 83, 740 86 77, fax 740 86 85 e-mail: moczulewska@pfrr.bialystok.pl.

 

 

 

Szersze informacje są dostępne na stronie internetowej Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku: www.pfrr.bialystok.pl

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444