Home

Wiecej informacji o festiwalu na :
www.festiwal.cerkiew.pl

                                                                      Aktualno¶ci                                                         Wy¶lij wiadomo¶ć    Wpisz się do księgi go¶ci

 
Międzynarodowe Dni Muzyki Cerkiewnej - ostatni dzień

Niedziela 18 maja to ostatni dzień Międzynarodowych Dni Muzyki Cerkiewnej.
O godz. 15.00 w Soborze ¦więtej Trójcy w Hajnówce odbył się koncert galowy.
Koncert otworzył Starosta Powiatu Hajnowskiego Włodzimierz Pietroczuk oraz Dyrektor Festiwalu ks. mitrat Michał Niegierewicz.


ks. mitrat Michał Niegierewicz

Wyst±piły w nim chóry:

 1. Katedralny Chór Parafii Prawosławnej p.w. ¦więtej Trójcy – Hajnówka-„Jedinorodnyj Synie”- Reczkunowa

 2. Chór Dziecięco-młodzieżowy Parafii Prawosławnej „Ramonka” - Łosinka (Polska)- „Muczennica”-Kant

 1. Chór Monasteru p.w.¶w. Marty i Marii - ¦w. Góra Grabarka- „Dogmatyk- ton5”

4. Katedralny Chór Młodzieżowy „Aksion” Parafii Prawosł. p.w. ¶w. Mikołaja- Białystok- „Swietie Tichij”
5. Chór Parafii Prawosławnej p.w. Opieki Matki Bożej – Poddubcy (Ukraina)- „Pasli Pastyri”- Kant
6.  Katedralny Chór Młodzieżowy Parafii p.w. ¶w.¶w.Piotra i Pawła - Mińsk (Białoru¶)- „Nie rydaj mienie mati”
7.  Chór Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego - Warszawa (Polska)- „Swietie Tichij”- Wałaamskij napiew
8.  Chór Duchowieństwa Diecezji Warszawsko- Bielskiej- „Chrystos Woskresie”
9.  Chór Pracowników Politechniki Białostockiej „Polifonia”- Białystok (Polska)- „Woskresni Boże”
10. Katedralny Chór Dziecięco-Młodzieżowy ¶w.Jana Damasceńskiego - S.Petersburg (Rosja)- „Bohorodice”
11. Katedralny Chór Parafii Prawosławnej p.w. ¦więtej Trójcy - Nisz (Serbia )- „Chieruwimska Pie¶ń”
12. Chór Uniwersytetu w Rownem „Horyna” - Równe (Ukraina)- „Biżat w Poczajew”   
13. Chór Wojsk Inżynieryjnych przy Smoleńskiej Pustelni ¶w. Zosimy – Rosja- „Tropar ¶w. Daniiłu” „Krestu Twojemu”
14. Chór Bractwa ¶w. Archanioła Michała – Mińsk (Białoru¶)- „Sowiet Prewiecznyj”
15. Chór Uniwersytetu Pedagogicznego „Gaudeamus” – Drohobycz (Ukraina)- „Anhieł wopijasze”
16. Ludowy Chór Młodzieżowy „Wiesnianka” – Grodno  (Białoru¶)- „W molitwach nieusypajuszczych”
17. Chór Muzyki Cerkwi Bizantyjskiej Wydziału Teologii Uniwersytetu w Atenach – (Grecja)- „Swiatyj Boże”
18. Państwowy chór Republiki Białoru¶ im. G. Citowicza- Mińsk- (Białoru¶)- „Błagosłowi Dusze”- J. Iwanow


Publiczno¶ć

 

  Kolejne przesłuchania odbyły się w Białymstoku w  FILHARMONII
   o  godz. 18
  00
   

  Wyst±piły tam chóry:

   
 1. Chór Dziecięco-Młodzieżowy Parafii przyklasztornej- Supra¶l (Polska)-„Stichiry Paschy”
 2. Chór Parafii Prawosławnej p.w. Opieki Matki Bożej – Poddubcy (Ukraina)- „Pasli Pastyri”-Kant
 3. Katedralny Chór Młodzieżowy Parafii p.w. ¶w.¶w.Piotra i Pawła - Mińsk (Białoru¶)- „Nie rydaj menie mati”
 4. Chór Pracowników Politechniki Białostockiej „Polifonia”- Białystok (Polska) – „Woskresni Boże”
 5. Chór Studium Folkloru Tradycyjnego „Ilinskaja piatnica”- Ryga (Łotwa)- „Woskresienije”
 6. Chór Kameralny „ICHOS” przy Centrum Kultury Prawosławnej - Białystok (Polska)- „Molitwa Anhiełu Chranitielu”
 7. Katedralny Chór Dziecięco-Młodzieżowy ¶w.Jana Damasceńskiego - S.Petersburg (Rosja)- „Bohorodice”
 8. Katedralny Chór Parafii Prawosławnej p.w. ¦więtej Trójcy - Nisz  (Serbia )- „Otcze nasz”
 9. Chór Uniwersytetu w Rownem „Horyna” - Równe (Ukraina)- „Biżat w Poczajew”
 10. Chór Bractwa ¶w. Archanioła Michała – Mińsk (Białoru¶)- „Sowiet Prewiecznyj”
 11. Chór Uniwersytetu Pedagogicznego „Gaudeamus” – Drohobycz (Ukraina)- „Anhieł wopijasze”
 12. Ludowy Chór Młodzieżowy „Wiesnianka” – Grodno (Białoru¶)- „W molitwach nieusypajuszczych”
 13. Chór Muzyki Cerkwi Bizantyjskiej Wydziału Teologii Uniwersytetu w Atenach –  (Grecja)- „Swiatyj Boże”
 14. Państwowy Chór Republiki Białoru¶ im. G. Citowicza – Mińsk (Białoru¶)- „Błagosłowi Dusze”- J. Iwanow-  „Swiatyj Boże”- Kulikowicz
 15. na zakończenie „Mnogaja leta”   

Obszerne informacje o festiwalu na :www.festiwal.cerkiew.pl


Urz±d Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444