Home

 

                                                                      Aktualności                                                         Wyślij wiadomość    Wpisz się do księgi gości

 
Polsko - niemieckie spotkanie w ramach programu "Arbeit und Leben"

  15 maja w Urzędzie Miasta w Hajnówce odbyło się spotkanie władz miasta z grupą uczestników niemieckiego programu "Arbeit und Leben" (Praca i życie) z regionu Hessen w Niemczech. Program ten obejmuje 5 dni urlopu edukacyjnego dla niemieckich obywateli, którzy swoje plany inwestycyjne zamierzają realizować w Polsce.
Burmistrz Anatol Ochryciuk zaprezentował niemieckim gościom miasto oraz przedstawił walory regionu Puszczy Białowieskiej. Omawiał szczegółowo możliwości inwestowania w turystykę w Hajnówce - przyszłym centrum ruchu turystycznego regionu.
Niemieckich gości interesowała gospodarka leśna prowadzona w Puszczy Białowieskiej oraz jej przyszłość. Omawiana była lokalna baza noclegowa i możliwości jej poszerzenie. Ponadto padły pytania na temat Białowieskiego Parku Narodowego, jego historii i przyszłości.
Niemieccy uczestnicy spotkania interesowali się możliwością transportu kolejowego na potrzeby turystyki oraz przewozu towarów.
Padły pytania na temat przerobu drewna na papier i inne produkty, który byłby możliwy np. w Hajnówce.
Dużo uwagi poświęcono powstałemu Zdalnemu Wydziałowi Politechniki Białostockiej, jego studentach, kierunkach kształcenia i możliwościach. Burmistrz Anatol Ochryciuk zaznaczył, iż uczelnia rozwija się bardzo dynamicznie i wzbudza zainteresowanie i chęć współpracy holenderskich i niemieckich uczelni.
Niemieccy goście interesowali się oczekiwaniami Polaków a w szczególności mieszkańców Hajnówki w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej i pytali o prognozy wyników referendum w naszym mieście. Na optymistyczną odpowiedź burmistrza A. Ochryciuka zareagowali oklaskami i życzyli spełnienia oczekiwań.
Uczestnicy hajnowskiego spotkania odbyli ponadto szereg rozmów z lokalnymi władzami innych miast np. Warszawy a kulminacyjnym punktem ich wizyty była wędrówka po Puszczy Białowieskiej i poznawanie jej uroków.

UM H-ka

 

 

 


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444