Home

Wiecej informacji o festiwalu na :
www.festiwal.cerkiew.pl

                                                                      Aktualności                                                         Wyślij wiadomość    Wpisz się do księgi gości

 
Międzynarodowe Dni Muzyki Cerkiewnej

W niedzielę 11 maja 2003r. o godz. 1800 w Sobrze Św. Trójcy w Hajnówce zainaugurowane zostały Międzynarodowe Dni Muzyki Cerkiewnej. 

Organizatorami Festiwalu są z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, Społeczny Komitet Organizacyjny, który tworzą przedstawiciele Kościoła oraz władz Samorządowych Powiatu, Miasta i Gminy Hajnówka, Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” oraz Hajnowski Dom Kultury.

Honorowy Patronat nad Festiwalem objął ponownie
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan
Aleksander Kwaśniewski.

Otwarcia Międzynarodowego Festiwalu dokonał Burmistrz Miasta Hajnówka -  Pan Anatol Ochryciuk.

            Na koncercie inauguracyjnym wystąpił ubiegłoroczny Laureat Festiwalu – Chór „Dojlidstwa” z Białorusi. Na zakończenie Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Prawosławny Metropolita Warszawski i całej polski dokonał otwarcia wystawy  ikon napisanych przez dzieci i młodzież z Rumunii. Wystawa znajduje się w dolnej Cerkwi p/w. św. Mikołaja Cudotwórcy w soborze Św. Trójcy


Chór Parafii Prawosł. p.w. Zmartwychwstania Pańskiego Bielsk Podlaski (Polska)
(14 maja 2003)


Chór Parafii Prawosł. p.w. Zmartwychwstania Pańskiego Bielsk Podlaski (Polska)
(14 maja 2003)


Prowadząca występy Nela Szczuka (14 maja 2003)


Katedralny Chór  Młodzieżowy Parafii Prawosł. p.w. św. Marii Magdaleny  Warszawa (Polska)
(14 maja 2003)


Publiczność (14 maja 2003)

Wiecej informacji o festiwalu na :www.festiwal.cerkiew.pl


Urząd Miasta Hajnówka  17-200 Hajnówka ul. Zina 1
tel. 0 prefix 85 6822180, 6826444